2015-11-02 19:43

2015-11-02 19:43

VA-arbete stänger väg på Norrstrand

KARLSTAD

Nya dagvatten avloppsvatten- och vattenledningar ska läggas i Ransätersgatan.

Detta sker från Ransätersgatans korsning med Norrstrandsgatan till Ransätergatans ände vid Mårbackagatan.

Det innebär att den aktuella sträckan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Arbetena pågår till i slutet av januari.

Detta sker från Ransätersgatans korsning med Norrstrandsgatan till Ransätergatans ände vid Mårbackagatan.

Det innebär att den aktuella sträckan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Arbetena pågår till i slutet av januari.