2015-11-02 21:30

2015-11-02 21:30

Trafikljus ur funktion

KARLSTAD

Under måndagen försattes trafikljusen vid vägkorsningen Östra Infarten och Mosaiska begravningsplatsen ur funktion.

De behöver lagas och kommer inte att fungera så länge arbetet pågår.

– Vi uppmanar till försiktighet vid korsningen och allra helst att man väljer en annan väg eftersom det finns risk för köbildning, säger Gunnar Eriksson, elektriker på Imtech.

Under tiden som trafikljusen är urkopplade gäller vägmärken på plats. De visar att trafiken från Kroppkärr och Norrstrand har väjningsplikt.

På onsdag 4 november ska arbetet vara klart och ljusen fungera som vanligt igen.

De behöver lagas och kommer inte att fungera så länge arbetet pågår.

– Vi uppmanar till försiktighet vid korsningen och allra helst att man väljer en annan väg eftersom det finns risk för köbildning, säger Gunnar Eriksson, elektriker på Imtech.

Under tiden som trafikljusen är urkopplade gäller vägmärken på plats. De visar att trafiken från Kroppkärr och Norrstrand har väjningsplikt.

På onsdag 4 november ska arbetet vara klart och ljusen fungera som vanligt igen.