2015-10-29 16:44

2015-10-29 16:44

Svårt slut på stormigt förhållande

KARLSTAD

Ett stormigt förhållande mellan en medelålders man och en ungefär jämnårig kvinna fick på torsdagen sin slutpunkt i form av en dom i Värmlands tingsrätt.

Paret bodde under ett års tid ihop i mannens bostad en bit utanför Karlstad. Åklagaren ville ha mannen fälld för grov kvinnofridskränkning men domstolen avfärdade de flesta av dennes argument. Kvar stod två fall av misshandel och ett av olaga hot Straffet för detta blir villkorlig dom kombinerat med 180 timmars samhällstjänst. Alternativet hade varit sju månaders fängelse. Mannen ska också betala 25 000 kronor i skadestånd. Av bara farten dömdes också en annan medelålders man, bekant till den slagna kvinnan, till 40 dagsböter för att ha talat in ett hotfullt meddelande på den huvudåtalades telefonsvarare.

Paret bodde under ett års tid ihop i mannens bostad en bit utanför Karlstad. Åklagaren ville ha mannen fälld för grov kvinnofridskränkning men domstolen avfärdade de flesta av dennes argument. Kvar stod två fall av misshandel och ett av olaga hot Straffet för detta blir villkorlig dom kombinerat med 180 timmars samhällstjänst. Alternativet hade varit sju månaders fängelse. Mannen ska också betala 25 000 kronor i skadestånd. Av bara farten dömdes också en annan medelålders man, bekant till den slagna kvinnan, till 40 dagsböter för att ha talat in ett hotfullt meddelande på den huvudåtalades telefonsvarare.