2015-10-26 13:01

2015-10-26 13:01

Omfattande skadegörelse

KARLSTAD

Någon gång under helgen har en eller flera personer tagit sig in i en inhägnad intill butiken Granngården i Gräsdalen i Karlstad och vandaliserat diverse material.

Skadegörelsen bedöms vara omfattande.

Något försök att ta sig in i själva butiken har dock inte gjorts.

Skadegörelsen bedöms vara omfattande.

Något försök att ta sig in i själva butiken har dock inte gjorts.