2015-10-23 17:46

2015-10-23 17:46

Rondell på Packhusgatan

KARLSTAD

En rondell ska byggas på Packhusgatan.

Anledningen är den kommande bostadsbebyggelsen i kvarteret Kanoten mellan gatan och Tullhomsviken där Skanska snart inleder bygget av 46 bostadsrätter.

Rondellen placeras i korsningen med gatan som leder ner till småbåtshamnen. Även nytt vatten och avlopp ska läggas. Nu ska projektet upphandlas enligt beslut i teknik- och fastighetsnämnden.

Detta är ett första steg i ombyggnationen av Packhusgatan som ska smalnas av samtidigt som ytterligare rondeller ska anläggas.

Anledningen är den kommande bostadsbebyggelsen i kvarteret Kanoten mellan gatan och Tullhomsviken där Skanska snart inleder bygget av 46 bostadsrätter.

Rondellen placeras i korsningen med gatan som leder ner till småbåtshamnen. Även nytt vatten och avlopp ska läggas. Nu ska projektet upphandlas enligt beslut i teknik- och fastighetsnämnden.

Detta är ett första steg i ombyggnationen av Packhusgatan som ska smalnas av samtidigt som ytterligare rondeller ska anläggas.