2015-10-23 22:28

2015-10-23 22:28

Behöver 17 miljoner för att rusta väg och bro

KARLSTAD

Teknik- och fastighetsnämnden begär för 2016 ett tillägg till den vanliga investeringsbudgeten med 17 miljoner kronor.

Anledningen är att det behöver göras två akuta infrastruktur åtgärder.

Spricker har upptäckts i Tingvallabrons betong och skadorna behöver repareras, något som beräknas kosta cirka 12 miljoner kronor.

Samtidigt behöver delar av Norra infarten intill Klarälven förstärkas för att undvika ras eller skred eftersom den har dålig stabilitet. Åtgärderna uppskattas kosta cirka 5 miljoner kronor.

Anledningen är att det behöver göras två akuta infrastruktur åtgärder.

Spricker har upptäckts i Tingvallabrons betong och skadorna behöver repareras, något som beräknas kosta cirka 12 miljoner kronor.

Samtidigt behöver delar av Norra infarten intill Klarälven förstärkas för att undvika ras eller skred eftersom den har dålig stabilitet. Åtgärderna uppskattas kosta cirka 5 miljoner kronor.