2015-06-05 06:00

2015-06-05 06:00

Karlstadsläkare publicerad i The Lancet

KARLSTAD

Den medicinska tidskriften The Lancet har publicerat en artikel om diabetesforskning som presenterats av biträdande professor Johan Jendle på Centralsjukhuset.

Studien handlar om medicinering vid diabetes.

– Att ha rätt blodsockernivå är mycket viktigt för att patienter med diabetes ska kunna undvika följdsjukdomar, säger Johan Jendle i ett pressmeddelande.

I forskargruppen ingår kollegor från USA, Brasilien, Kanada och Österrike.

Studien handlar om medicinering vid diabetes.

– Att ha rätt blodsockernivå är mycket viktigt för att patienter med diabetes ska kunna undvika följdsjukdomar, säger Johan Jendle i ett pressmeddelande.

I forskargruppen ingår kollegor från USA, Brasilien, Kanada och Österrike.