2015-03-30 13:32

2015-03-30 13:32

Svenneling får roll hos Nordiska Rådet

KARLSTAD

Håkan Svenneling (V) har blivit vald till Nordiska Rådets jämställdhetspolitiska talesperson.

– Jämställdheten har varit avgörande för att kvinnor har kommit i arbete, vilket under lång tid haft en positiv påverkan på ekonomin i Norden.  Den stora utmaningen, den som tar lång tid, är att undanröja inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Förutsättningarna sätter sig i princip redan när man börjar välja utbildning, och följer med genom livet, säger Svenneling i ett pressmeddelande.

Han ser gärna att Nordiska rådet lyfter kvoteringsfrågor på dagordningen, och även att debatten går bortom bolagsstyrelserna.

 – Med tanke på vår könssegregerade arbetsmarknad i Norden, där förhållandevis få kvinnor blir poliser och få män söker sig till vårdyrken, skulle det behövas, säger han.

 

– Jämställdheten har varit avgörande för att kvinnor har kommit i arbete, vilket under lång tid haft en positiv påverkan på ekonomin i Norden.  Den stora utmaningen, den som tar lång tid, är att undanröja inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Förutsättningarna sätter sig i princip redan när man börjar välja utbildning, och följer med genom livet, säger Svenneling i ett pressmeddelande.

Han ser gärna att Nordiska rådet lyfter kvoteringsfrågor på dagordningen, och även att debatten går bortom bolagsstyrelserna.

 – Med tanke på vår könssegregerade arbetsmarknad i Norden, där förhållandevis få kvinnor blir poliser och få män söker sig till vårdyrken, skulle det behövas, säger han.