2014-02-24 11:05

2015-01-14 22:11

Vindparken ska drivas vidare

KARLSTAD/HAMMARÖ

Vindparken i Gässlingegrundet ska drivas vidare.
Den rekommendationen fick ägarna av styrelsen på måndagen.

På måndagens styrelsemöte godkändes kontrollbalansräkningen.

Årsredovisningen för 2013 redovisade ett negativt resultat med 37,3 miljoner kronor. Orsaken ska ha varit att det lågt elpris och att ersättningen för elcertifikat har sjunkit kraftigt, vilket lett till att värdet på vindparken måste skrivas ner.

Av upprättad kontrollbalansräkning framgår att bolaget på bokslutsdagen, efter inräknad kapitaltäckningsgaranti, har ett negativt eget kapital uppgående till 14,1 miljoner kronor.

En första kontrollstämma kommer att hållas den 26 mars. Då ska ägarna ta ställning till styrelsens rekommendation. Om beslut tas att driva bolaget vidare har ägarna åtta månader på sig att skjuta till det kapital som behövs för att vid andra kontrollstämman kunna visa att bolagets egna kapital är återställt.

Mer information kommer under dagen.

På måndagens styrelsemöte godkändes kontrollbalansräkningen.

Årsredovisningen för 2013 redovisade ett negativt resultat med 37,3 miljoner kronor. Orsaken ska ha varit att det lågt elpris och att ersättningen för elcertifikat har sjunkit kraftigt, vilket lett till att värdet på vindparken måste skrivas ner.

Av upprättad kontrollbalansräkning framgår att bolaget på bokslutsdagen, efter inräknad kapitaltäckningsgaranti, har ett negativt eget kapital uppgående till 14,1 miljoner kronor.

En första kontrollstämma kommer att hållas den 26 mars. Då ska ägarna ta ställning till styrelsens rekommendation. Om beslut tas att driva bolaget vidare har ägarna åtta månader på sig att skjuta till det kapital som behövs för att vid andra kontrollstämman kunna visa att bolagets egna kapital är återställt.

Mer information kommer under dagen.

null
null
null