2013-11-29 14:01

2015-01-13 23:47

HMS Karlstad lägger till i hamnen

KARLSTAD

Ett av världens mest avancerade stridsfartyg i sin klass är på besök i Karlstad – ett fartyg som till och med imponerar på amerikanske marinchefen.
Fartyget heter HMS Karlstad, och är det första av marinens fartyg någonsin som har döpts efter staden. Så det här är alltså första gången som Karlstad kommer till Karlstad.

HMS Karlstad är ett fartyg fullproppat med senaste teknik på många områden, för att klara högst ställda krav på så kallad smygteknik, eller stealth. Korvetten är inte osynlig för radar, men ska vara svår att upptäcka för fientlig radar och andra söksystem.

Därför finns inte en rät vinkel i skrovet, för att radarsignaler ska reflekteras bort. Fartyget saknar skorsten. Avgaserna kyls med vatten, och pumpas ut nära ytan. Det är därför skrovet ofta omges av ånga.

Kombinationsfartyg

Fartyget har en besättning på 43 man. 20 av dem bemannar stridsledningscentralen.

Varför är det behövs så många där?

För att fartyget är ett kombinationsfartyg, som klarar ytstrid, ubåtsjakt, eskortering, sjöräddning och minröjning, och har samtidigt har ett avancerat luftförsvar. Fartyget fungerar också som stridsledningscentral för andra enheter på mark och i luften.

Till det kommer alla de avancerade vapnen som också sköts från stridsledningscentralen.

Ganska trångt

Stridsledningscentralen ligger mitt i båten och är – som nästan alla utrymmen fönsterlösa.

– Jovisst, det är inte fel att likna miljön i stridsledningscentralen vid ett datakrigsspel, säger Nils Grandin vid FMV, som följer med fartyget för att prova ut det.

Det är ganska trångt på fartyget.

– Det är som på en u-båt, men med lite större utrymme.

De enda i besättningen som regelbundet ser dagsljus är de på manöverbryggan.

– Numera är det väldigt sällan som marinens fartyg går upp i Vänern, säger fartygschefen Johan Spåhl.

Övar och provar

Traditionen bjuder att nya fartyg ska besöka sin hemstad, därav besöket, men inte enbart.

– Vi passar på att öva med F7, samtidigt som vi hela tiden gör prover.

Det betyder att fartygets förmåga i olika avseenden provas till det yttersta.

Fartygen kostar drygt två miljarder styck – utan vapen.

Korvetten används främst till övervakning av gränser, men HMS Karlstads systerfartyg har redan haft uppdrag i Somalia och Libanon.

HMS Karlstad är ett fartyg fullproppat med senaste teknik på många områden, för att klara högst ställda krav på så kallad smygteknik, eller stealth. Korvetten är inte osynlig för radar, men ska vara svår att upptäcka för fientlig radar och andra söksystem.

Därför finns inte en rät vinkel i skrovet, för att radarsignaler ska reflekteras bort. Fartyget saknar skorsten. Avgaserna kyls med vatten, och pumpas ut nära ytan. Det är därför skrovet ofta omges av ånga.

Kombinationsfartyg

Fartyget har en besättning på 43 man. 20 av dem bemannar stridsledningscentralen.

Varför är det behövs så många där?

För att fartyget är ett kombinationsfartyg, som klarar ytstrid, ubåtsjakt, eskortering, sjöräddning och minröjning, och har samtidigt har ett avancerat luftförsvar. Fartyget fungerar också som stridsledningscentral för andra enheter på mark och i luften.

Till det kommer alla de avancerade vapnen som också sköts från stridsledningscentralen.

Ganska trångt

Stridsledningscentralen ligger mitt i båten och är – som nästan alla utrymmen fönsterlösa.

– Jovisst, det är inte fel att likna miljön i stridsledningscentralen vid ett datakrigsspel, säger Nils Grandin vid FMV, som följer med fartyget för att prova ut det.

Det är ganska trångt på fartyget.

– Det är som på en u-båt, men med lite större utrymme.

De enda i besättningen som regelbundet ser dagsljus är de på manöverbryggan.

– Numera är det väldigt sällan som marinens fartyg går upp i Vänern, säger fartygschefen Johan Spåhl.

Övar och provar

Traditionen bjuder att nya fartyg ska besöka sin hemstad, därav besöket, men inte enbart.

– Vi passar på att öva med F7, samtidigt som vi hela tiden gör prover.

Det betyder att fartygets förmåga i olika avseenden provas till det yttersta.

Fartygen kostar drygt två miljarder styck – utan vapen.

Korvetten används främst till övervakning av gränser, men HMS Karlstads systerfartyg har redan haft uppdrag i Somalia och Libanon.

  • Ola Bjärnek

En smygare för två miljarder

HMS betyder Hans Majestäts Skepp.

Längd: 73 meter

Bredd: 10,4 meter

Djup: 2,4 meter

Deplacement: 650 ton

Maxfart: 35 knop +

Framdrivning: vattenjet

Beväpning: 57 mm allmålskanon, sjömålsrobotar, ubåtsjakttorpeder, 12,7 mm tung kulspruta.

Besök fartyget

Svenska marinens nyaste korvett, HMS Karlstad, besöker sedan i går fredag och för första gången staden som har gett fartyget dess namn. Man ligger vid träkajen i Yttre hamn.

Fartyget som är ett av världens modernaste stridsfartyg tillhör Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona.

Allmänheten har möjlighet att besöka fartyget i dag lördag mellan klockan 11.00 och 15.00. En visning beräknas ta cirka 25 minuter. Det kan komma att uppstå viss kö mellan insläppen. Därför hälsar Försvarsmakten att det kan vara klokt att vara varmt klädd.

null