2016-09-05 06:00

2016-09-05 06:00

Äldreboende i långbänk

Alltsedan Karlskogas serviceboenden avvecklades har diskussionens vågor gått höga bland allmänheten och i lokaltidningarna. Socialnämnden avsade sig ansvaret för förmedlingen av bostäder till de äldre. Endast vårdboenden tillhörde socialnämndens ansvar.

I och med detta beslut ansåg man tydligen att man inte hade något ansvar för de äldre som kände sig otrygga och isolerade i sitt boende. Det gällde även för de personer som var i psykisk eller fysisk dålig kondition, men inte tillräckligt dåliga för ett vårdboende. Det fanns ju hemtjänst.

Dessutom kunde de ju ställa sig i kommunens bostadskö. Att det kunde ta mellan 5-7 år för att få lägenhet i något av de avvecklade serviceboendena blev den enskildes problem.

I en rapport, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerade 2015, anges att kommunerna behöver tillskapa andra alternativ än vårdboenden. I rapporten kallar man dessa boenden för mellanboendeformer. En mellanboendeform innebär att man bor i egen lägenhet med trygghetslarm och tillgång till gemensamma lokaler och gemensam service. Personal finns tillgänglig i huset dagtid. Service-och omvårdnadsinsatser får man efter ansökan om hemtjänst.

Detta påminner ganska mycket om de tidigare serviceboendena eller om de Trygghetsboenden som väldigt många kommuner inrättat.

SPI ville i en motion återinföra de kommunala servicehusen. Motionen avslogs på grund av att det inte ansågs vara socialnämndens kärnverksamhet att vara bostadsförmedling, agera hyresvärd samt finansiera tomytor. Ansvaret bestod endast i att bedriva vårdboenden. Viss uppbackning fick SPI av Allianspartierna, som ville se förslag på förtursplatser för de mest behövande samt en utredning av behoven av olika boendeformer för äldre.

Som en eftergift kom Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet med ytterligare en motion i maj, där kommunen föreslås göra en utredning av boendesituationen för de äldre i Karlskoga. Detta är positivt, men denna utredning borde ha kommit långt tidigare.

Frågan är nu hur lång tid denna utredning kommer att ta. Rimligtvis borde det finnas en hel del utredningsmaterial, statistik och uppgifter på antal köande. Det är säkert intressant för karlskogaborna att få veta hur tidplanen ser ut och när förslagen kommer att redovisas.

Under tiden kan provisoriska lösningar utformas, till exempel:

1. Undanta ett antal lägenheter ur kösystemet, som kan gå till de mest behövande.

2. Inrätta en tjänst på dagtid i exempelvis Bergmästaren, Solbringen och Nickkällan för att öka tryggheten för de boende. Någon form av trygghetsvärd.

Förhoppningsvis kan politikerna i Karlskoga snabbt enas i den viktiga boendefrågan.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

I och med detta beslut ansåg man tydligen att man inte hade något ansvar för de äldre som kände sig otrygga och isolerade i sitt boende. Det gällde även för de personer som var i psykisk eller fysisk dålig kondition, men inte tillräckligt dåliga för ett vårdboende. Det fanns ju hemtjänst.

Dessutom kunde de ju ställa sig i kommunens bostadskö. Att det kunde ta mellan 5-7 år för att få lägenhet i något av de avvecklade serviceboendena blev den enskildes problem.

I en rapport, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerade 2015, anges att kommunerna behöver tillskapa andra alternativ än vårdboenden. I rapporten kallar man dessa boenden för mellanboendeformer. En mellanboendeform innebär att man bor i egen lägenhet med trygghetslarm och tillgång till gemensamma lokaler och gemensam service. Personal finns tillgänglig i huset dagtid. Service-och omvårdnadsinsatser får man efter ansökan om hemtjänst.

Detta påminner ganska mycket om de tidigare serviceboendena eller om de Trygghetsboenden som väldigt många kommuner inrättat.

SPI ville i en motion återinföra de kommunala servicehusen. Motionen avslogs på grund av att det inte ansågs vara socialnämndens kärnverksamhet att vara bostadsförmedling, agera hyresvärd samt finansiera tomytor. Ansvaret bestod endast i att bedriva vårdboenden. Viss uppbackning fick SPI av Allianspartierna, som ville se förslag på förtursplatser för de mest behövande samt en utredning av behoven av olika boendeformer för äldre.

Som en eftergift kom Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet med ytterligare en motion i maj, där kommunen föreslås göra en utredning av boendesituationen för de äldre i Karlskoga. Detta är positivt, men denna utredning borde ha kommit långt tidigare.

Frågan är nu hur lång tid denna utredning kommer att ta. Rimligtvis borde det finnas en hel del utredningsmaterial, statistik och uppgifter på antal köande. Det är säkert intressant för karlskogaborna att få veta hur tidplanen ser ut och när förslagen kommer att redovisas.

Under tiden kan provisoriska lösningar utformas, till exempel:

1. Undanta ett antal lägenheter ur kösystemet, som kan gå till de mest behövande.

2. Inrätta en tjänst på dagtid i exempelvis Bergmästaren, Solbringen och Nickkällan för att öka tryggheten för de boende. Någon form av trygghetsvärd.

Förhoppningsvis kan politikerna i Karlskoga snabbt enas i den viktiga boendefrågan.

Margareta Karlsson

Ledarskribent