2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Rätt att begränsa

Nyligen kritiserade Konjunktur Institutet KI regeringen för att inte strama åt finanspolitiken. Vad man bygger detta utspel är en dimridå.

Det blir tydligt att regering och inspektionen inte har en samsyn på innebörden. Därför är det bra att finansministern reagerar på utspelet. Regeringen och finansministern vill finansiera reformer med intäktsökningar. Alltså inte med nya jobbskatteavdrag eller med att de svaga åter ska betala.

I och för sig har man stramat åt migrationspolitiken. Men vi får här inte glömma hur mycket Sverige redan gjort och kommer göra. Mycket är eftersatt för att det ska fungera som det ska. Inget om detta nämns i KI:s kritik av regeringens arbete. Att regeringen nu börjar försöka sätta sin ideologiska prägel på politiken är tydligt och inte en mandat period för tidigt. Tydligen stör detta KI.

Regeringen kommer nu bland annat lägga fram skarpa förslag vilka avser begränsa möjligheten till vinstuttag ur välfärdssektorn. Förslagen bygger på utredarens arbete. De dåliga och endast vinstdrivna riskkapitalisterna ska genom detta förhoppningsvis lämna och nya likasinnade inte söka sig till välfärdssektorn.

Det tänkta vinsttaket får självklart känslorna att svalla på ”Näringslivet”, och det börjar knorras rejält från borgerligt och liberalt håll. Man anser att detta inte kommer att lösa problemen som finns i vården och skolan. Man anser istället att detta blir ett angrepp i den privata äganderätten.

Det är ju detta som är och har varit det stora problemet. Att de stora bufflarna skor sig på skattepengar och försöker undvika beskattning på delar av vinsterna de gör. Förslaget går i stort sett ut på att det är graden på beskattningen av vinsten som är det stora problemet för skatteplanerarna. Sverigedemokraternas ekonomiske talesperson Oscar Sjöstedt uttalar sig verkligen ideologiskt och visar var partiet står. Han blir allergisk mot den sortens socialism.

Värt att notera är att detta inte handlar om något förbud mot vinster i välfärden. Det är som regeringens utredare förklarar inte rimligt att förbjuda vinsterna helt. Behovet av små privata aktörer är fortfarande stort. Regeringens budskap är dock tydligt samt kraftfullt och kan bara tolkas på ett sätt:

Skolor, vårdcentraler och apotek ska inte kunna gå i konkurs. Horribelt hur det har varit under de två senaste borgerliga mandatperioderna. Med de här åtgärderna har regeringen verkligen inget att förlora snarare tvärtom.

Acke Månsson

Ledarskribent

Det blir tydligt att regering och inspektionen inte har en samsyn på innebörden. Därför är det bra att finansministern reagerar på utspelet. Regeringen och finansministern vill finansiera reformer med intäktsökningar. Alltså inte med nya jobbskatteavdrag eller med att de svaga åter ska betala.

I och för sig har man stramat åt migrationspolitiken. Men vi får här inte glömma hur mycket Sverige redan gjort och kommer göra. Mycket är eftersatt för att det ska fungera som det ska. Inget om detta nämns i KI:s kritik av regeringens arbete. Att regeringen nu börjar försöka sätta sin ideologiska prägel på politiken är tydligt och inte en mandat period för tidigt. Tydligen stör detta KI.

Regeringen kommer nu bland annat lägga fram skarpa förslag vilka avser begränsa möjligheten till vinstuttag ur välfärdssektorn. Förslagen bygger på utredarens arbete. De dåliga och endast vinstdrivna riskkapitalisterna ska genom detta förhoppningsvis lämna och nya likasinnade inte söka sig till välfärdssektorn.

Det tänkta vinsttaket får självklart känslorna att svalla på ”Näringslivet”, och det börjar knorras rejält från borgerligt och liberalt håll. Man anser att detta inte kommer att lösa problemen som finns i vården och skolan. Man anser istället att detta blir ett angrepp i den privata äganderätten.

Det är ju detta som är och har varit det stora problemet. Att de stora bufflarna skor sig på skattepengar och försöker undvika beskattning på delar av vinsterna de gör. Förslaget går i stort sett ut på att det är graden på beskattningen av vinsten som är det stora problemet för skatteplanerarna. Sverigedemokraternas ekonomiske talesperson Oscar Sjöstedt uttalar sig verkligen ideologiskt och visar var partiet står. Han blir allergisk mot den sortens socialism.

Värt att notera är att detta inte handlar om något förbud mot vinster i välfärden. Det är som regeringens utredare förklarar inte rimligt att förbjuda vinsterna helt. Behovet av små privata aktörer är fortfarande stort. Regeringens budskap är dock tydligt samt kraftfullt och kan bara tolkas på ett sätt:

Skolor, vårdcentraler och apotek ska inte kunna gå i konkurs. Horribelt hur det har varit under de två senaste borgerliga mandatperioderna. Med de här åtgärderna har regeringen verkligen inget att förlora snarare tvärtom.

Acke Månsson

Ledarskribent