2016-08-24 12:59

2016-08-24 12:59

Ta vara på frivilliga

Integration: Ökar professionella nätverk

Efter höstens stora flyktinginvandring har engagemanget ökat för att hjälpa invandrare in i det svenska samhället, visar en undersökning Jusek låtit Sifo genomföra. Det är betydlig fler i Mellanverige som idag arbetar ideellt för att stödja nyanlända än sommaren 2015. Men det är fortfarande betydligt fler som kan tänkas sig att jobba ideellt. Här finns en stor potential för ökad integration.

Flyktingströmmarna till Europa och Sverige har påverkat hela samhället. Flera ideella organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot målgruppen kan vittna om ett ökat intresse att ställa upp. Volontärbyrån fick exempelvis under hösten nio gånger fler intresseanmälningar än normalt. Många har engagerat sig genom att dela ut mat och öppna tillfälliga flyktingboenden, till exempel genom Refugees Welcome.

När situationen nu är mindre akut är det viktigt att det engagemang som finns också tas tillvara för att hjälpa invandrare in i det svenska samhället på längre sikt. Att komma in på arbetsmarknaden är nyckeln till integration. Eftersom sju av tio rekryteringar sker genom kontakter är det särskilt viktigt att nyanlända får möjlighet att utöka sitt nätverk och särskilt sitt nätverk med etablerade personer i samma bransch.

Vi har låtit Sifo intervjua 1000 personer om deras inställning till ideellt engagemang. I Mellansverige har det skett en dramatisk ökning av de som idag jobbar ideellt med att dela med sig av sina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden till en person som kommit hit. Förra året var det tre procent som uppgav detta. I år har den gruppen vuxit till nio procent. Det är fler än i övriga landet, där sju procent bidrar ideellt. Samtidigt finns det fortfarande en stor glapp till de 48 procent i norra Mellansverige som kan tänka sig att hjälpa till, men idag inte gör det.

I dag är det fler av Juseks medlemmar som vill bli mentorer i det mentorskapsprogram för invandrade akademiker. Det är ett program där vi parar ihop nyanlända jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare och systemvetare med en professionskollega som redan finns på den svenska arbetsmarknaden. Utvärderingarna visar på goda resultat. Genom bland annat ett utökat professionellt nätverk och branschspecifik rådgivning kommer adepterna närmare arbetsmarknaden utifrån sin utbildning och erfarenhet.

Vår erfarenhet från mentorskapsprogrammet är att det tar tid att utveckla innehåll av hög kvalitet. Det är positivt att regeringen stödjer riksidrottsförbundet och studieförbundet för deras socialt viktiga arbete. Men om fler organisationer som arbetar med professionella nätverk får stöd kan det ideella engagemanget som finns i Sverige fångas upp bättre. På så sätt kan vi få en bättre integration där fler nyanlända får komma till sin rätt och samhället ta del av outnyttjad kompetens.

Sofia Larsen

Ordförande Jusek

Magnus Hedberg

vd Jusek

Efter höstens stora flyktinginvandring har engagemanget ökat för att hjälpa invandrare in i det svenska samhället, visar en undersökning Jusek låtit Sifo genomföra. Det är betydlig fler i Mellanverige som idag arbetar ideellt för att stödja nyanlända än sommaren 2015. Men det är fortfarande betydligt fler som kan tänkas sig att jobba ideellt. Här finns en stor potential för ökad integration.

Flyktingströmmarna till Europa och Sverige har påverkat hela samhället. Flera ideella organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot målgruppen kan vittna om ett ökat intresse att ställa upp. Volontärbyrån fick exempelvis under hösten nio gånger fler intresseanmälningar än normalt. Många har engagerat sig genom att dela ut mat och öppna tillfälliga flyktingboenden, till exempel genom Refugees Welcome.

När situationen nu är mindre akut är det viktigt att det engagemang som finns också tas tillvara för att hjälpa invandrare in i det svenska samhället på längre sikt. Att komma in på arbetsmarknaden är nyckeln till integration. Eftersom sju av tio rekryteringar sker genom kontakter är det särskilt viktigt att nyanlända får möjlighet att utöka sitt nätverk och särskilt sitt nätverk med etablerade personer i samma bransch.

Vi har låtit Sifo intervjua 1000 personer om deras inställning till ideellt engagemang. I Mellansverige har det skett en dramatisk ökning av de som idag jobbar ideellt med att dela med sig av sina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden till en person som kommit hit. Förra året var det tre procent som uppgav detta. I år har den gruppen vuxit till nio procent. Det är fler än i övriga landet, där sju procent bidrar ideellt. Samtidigt finns det fortfarande en stor glapp till de 48 procent i norra Mellansverige som kan tänka sig att hjälpa till, men idag inte gör det.

I dag är det fler av Juseks medlemmar som vill bli mentorer i det mentorskapsprogram för invandrade akademiker. Det är ett program där vi parar ihop nyanlända jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare och systemvetare med en professionskollega som redan finns på den svenska arbetsmarknaden. Utvärderingarna visar på goda resultat. Genom bland annat ett utökat professionellt nätverk och branschspecifik rådgivning kommer adepterna närmare arbetsmarknaden utifrån sin utbildning och erfarenhet.

Vår erfarenhet från mentorskapsprogrammet är att det tar tid att utveckla innehåll av hög kvalitet. Det är positivt att regeringen stödjer riksidrottsförbundet och studieförbundet för deras socialt viktiga arbete. Men om fler organisationer som arbetar med professionella nätverk får stöd kan det ideella engagemanget som finns i Sverige fångas upp bättre. På så sätt kan vi få en bättre integration där fler nyanlända får komma till sin rätt och samhället ta del av outnyttjad kompetens.

Sofia Larsen

Ordförande Jusek

Magnus Hedberg

vd Jusek