2016-06-29 06:00

2016-06-29 06:00

Nu går det undan

Regioner. Häromveckan överlämnades förslaget om en ny regionindelning till regeringen. Förslaget har vållat en hel del diskussioner, inte minst i Örebro och Värmland.

Nu kommer förslag på att utreda en kommunreform. I en artikel i Dagens Samhälle säger civilminister Ardalan Shekarabi, att en utredning ska tillsättas redan i år. Innan dess ska departementet ha en dialog med kommunerna för att stämma av vilka behov som förväntas i framtiden.

Motivet för en sammanslagning eller utökat samarbete mellan kommuner är att det finns många kommuner, som inte orkar leva upp till kraven på välfärd. Likvärdigheten i vård, skola och omsorg är i fara. Vid förra kommunreformen 1971 var målet att ingen kommun skulle ha mindre än 8000 invånare. Idag finns 50 kommuner av landets kommuner under denna gräns.

Sören Häggroth, tidigare statssekreterare, tror inte att Sverige är politiskt moget för en storskalig sammanslagning. De kommuner som har minskad befolkning och svag ekonomi kommer antagligen vara mest motiverade till sammanslagning eller utökat samarbete. Han säger också i sin rapport att det är viktigt att stimulera sammanläggningar och att kommuner ska ha ekonomiska vinster om de väljer att gå samman. Ett konstaterande han gör är att en gräns på 30 000 invånare borde vara en gräns att sträva efter.

Om gränsen på 30 000 som Häggroth förordar skulle Karlskoga klara sig med ett nödrop. Degerfors situation är besvärligare. Jag tror emellertid inte att majoriteten i Degerfors är intresserad av en sammanslagning med Karlskoga. Man lyckades 1925 att äntligen frigöra sig från Karlskoga. Det är viktigt ur demokratisynpunkt att det är nära till de lokala politikerna och att man känner att det går att påverka. Demokratiaspekten får aldrig negligeras.

Fortsatt konstruktivt samarbete tror jag mera på. Jag tror också att de flesta kommunpolitiker aktar sig för att föreslå kommunsammanslagningar. Detta av ren självbevarelsedrift.

Att berätta för kommuninvånarna att man är beredd att ge upp den egna kommunens suveränitet blir troligen slutet på den politiska karriären. Därför kommer de politiska diskussionerna om kommunsammanslagningar troligen inte högst upp på agendan.

Margareta Karlsson

Nu kommer förslag på att utreda en kommunreform. I en artikel i Dagens Samhälle säger civilminister Ardalan Shekarabi, att en utredning ska tillsättas redan i år. Innan dess ska departementet ha en dialog med kommunerna för att stämma av vilka behov som förväntas i framtiden.

Motivet för en sammanslagning eller utökat samarbete mellan kommuner är att det finns många kommuner, som inte orkar leva upp till kraven på välfärd. Likvärdigheten i vård, skola och omsorg är i fara. Vid förra kommunreformen 1971 var målet att ingen kommun skulle ha mindre än 8000 invånare. Idag finns 50 kommuner av landets kommuner under denna gräns.

Sören Häggroth, tidigare statssekreterare, tror inte att Sverige är politiskt moget för en storskalig sammanslagning. De kommuner som har minskad befolkning och svag ekonomi kommer antagligen vara mest motiverade till sammanslagning eller utökat samarbete. Han säger också i sin rapport att det är viktigt att stimulera sammanläggningar och att kommuner ska ha ekonomiska vinster om de väljer att gå samman. Ett konstaterande han gör är att en gräns på 30 000 invånare borde vara en gräns att sträva efter.

Om gränsen på 30 000 som Häggroth förordar skulle Karlskoga klara sig med ett nödrop. Degerfors situation är besvärligare. Jag tror emellertid inte att majoriteten i Degerfors är intresserad av en sammanslagning med Karlskoga. Man lyckades 1925 att äntligen frigöra sig från Karlskoga. Det är viktigt ur demokratisynpunkt att det är nära till de lokala politikerna och att man känner att det går att påverka. Demokratiaspekten får aldrig negligeras.

Fortsatt konstruktivt samarbete tror jag mera på. Jag tror också att de flesta kommunpolitiker aktar sig för att föreslå kommunsammanslagningar. Detta av ren självbevarelsedrift.

Att berätta för kommuninvånarna att man är beredd att ge upp den egna kommunens suveränitet blir troligen slutet på den politiska karriären. Därför kommer de politiska diskussionerna om kommunsammanslagningar troligen inte högst upp på agendan.

Margareta Karlsson