2016-06-18 06:00

2016-06-18 06:00

Bollen rullar Löfvens väg

Energi. När Stefan Löfven tillträdde som partiledare för Socialdemokraterna fick han självfallet utstå grillningar och gliringar för att han i går – som IF Metall ordförande – var pådrivande för kärnkraftens bevarande i Sverige medan han idag – som S-ordförande – fick företräda partiuppfattningar om kärnkraftsavveckling.

Efter ett tag klarade han det där riktigt bra. I ett oändligt antal intervjuer sa Löfven att han ville sitta ner med de borgerliga partierna och med näringsliv och akademi för att diskutera sig fram till vilka behov av elektricitet som finns i samhället. För att därefter ta nästa diskussion om hur det behovet tillfredsställs på bästa sätt.

Politik är en sport för uthålliga och repetitionsvilliga. Nu har Stefan Löfven fått det som han vill. För en vecka sedan meddelade energiminister att regeringen och M, C och KD slutit en ny och bred överenskommelse om elektriciteten.

Det betyder bland annat att det är fortsatt tillåtet att bygga nya kärnkraftsreaktorer för den som så vill för egna pengar. Lagen är utformad på så sätt att det endast kan bli fråga om nybyggen som ersätter något av dagens tio reaktorer. Dessutom ska den hårt kritiserade effektskatten på kärnkraft fasas ut. Idag betalar ägarna av kärnkraft skatt på den teoretiskt möjliga energieffekt som en reaktor kan producera. I stället för att skatta för vad som faktiskt produceras. Harvandet med slutdatum för kärnkraften tas nu bort även för regeringspartierna. Uppgörelsen innehåller enligt uppgift även lättnader för den så betydelsefulla vattenkraften samt en fortsättning för elcertifikat; ett viktigt instrument för att supporta produktion av till exempel vindkraft.

Breda uppgörelser i viktiga och tunga nu - och framtidsfrågor visar på den pragmatiska kraften i svensk inrikespolitik. Trots en tanig minoritetsregering där ett av partierna dessutom haft en eländes krisvår så kommer dessa uppgörelser till stånd. Bra jobbat.

Under partiledardebatten tidigare i veckan riktade Stefan Löfven ett varmt tack till alla som gjort energiuppgörelsen möjlig. Det kändes som ett uppriktigt och ifrån hjärtat kommande tack. Bollen börjar så sakta att rulla Stefan Löfvens väg.

Widar Andersson

Efter ett tag klarade han det där riktigt bra. I ett oändligt antal intervjuer sa Löfven att han ville sitta ner med de borgerliga partierna och med näringsliv och akademi för att diskutera sig fram till vilka behov av elektricitet som finns i samhället. För att därefter ta nästa diskussion om hur det behovet tillfredsställs på bästa sätt.

Politik är en sport för uthålliga och repetitionsvilliga. Nu har Stefan Löfven fått det som han vill. För en vecka sedan meddelade energiminister att regeringen och M, C och KD slutit en ny och bred överenskommelse om elektriciteten.

Det betyder bland annat att det är fortsatt tillåtet att bygga nya kärnkraftsreaktorer för den som så vill för egna pengar. Lagen är utformad på så sätt att det endast kan bli fråga om nybyggen som ersätter något av dagens tio reaktorer. Dessutom ska den hårt kritiserade effektskatten på kärnkraft fasas ut. Idag betalar ägarna av kärnkraft skatt på den teoretiskt möjliga energieffekt som en reaktor kan producera. I stället för att skatta för vad som faktiskt produceras. Harvandet med slutdatum för kärnkraften tas nu bort även för regeringspartierna. Uppgörelsen innehåller enligt uppgift även lättnader för den så betydelsefulla vattenkraften samt en fortsättning för elcertifikat; ett viktigt instrument för att supporta produktion av till exempel vindkraft.

Breda uppgörelser i viktiga och tunga nu - och framtidsfrågor visar på den pragmatiska kraften i svensk inrikespolitik. Trots en tanig minoritetsregering där ett av partierna dessutom haft en eländes krisvår så kommer dessa uppgörelser till stånd. Bra jobbat.

Under partiledardebatten tidigare i veckan riktade Stefan Löfven ett varmt tack till alla som gjort energiuppgörelsen möjlig. Det kändes som ett uppriktigt och ifrån hjärtat kommande tack. Bollen börjar så sakta att rulla Stefan Löfvens väg.

Widar Andersson