2016-06-10 06:00

2016-06-10 06:00

Europa måste visa enad front

Stålindustrin. Den Europeiska stålindustrin är mycket viktig för sysselsättningen och utvecklingen. Till Europa hör Degerfors och Karlskoga. Det största hotet kommer från Kina samt att vi i Europa måste hålla i hop. På alla plan.

I Kina pågår en överproduktion av stålet för att pressa ner världsmarknadspriset samtidigt kan man kringgå utsläppsrätter och miljölagar för något sådant existerar inte.

Detta innebär att jobben såklart hotas här hemma.

Det är riktigt allvarligt. Bara i Sverige har 100-tals industriarbetare förlorat jobben och risken är överhängande att det kan bli fler. Det är alltså inte frihandeln som är problemet utan dumpningen. Här är de europeiska stålfacken överens. Det är oerhört viktigt. Man kommer även att intensifiera detta under hösten genom gemensamma demonstrationer.

Under veckan har Industri Alls Europakongress i Madrid pågått. Från lokalt håll har Bjarne Rasmussen deltagit och även äntrat talarstolen och talat om det som här nämnts. Krafttag måste tas mot Kinas dumpningsstrategi och möjligheter till att fortsätta detta samt att våra svenska och europeiska politiker vaknar och ser vad som sker.

Det skulle vara intressant att veta om det varit med politiker på denna viktiga europeiska storkongress. Den fackligt-politiska samverkan är av yttersta vikt där en samsyn om vikten av stålindustrin måste finnas.

Mycket glädjande och hoppfyllt är att regeringen ser vikten av industrin. Att det är ryggraden. En miljon arbetar i dag inom industrin här hemma. Den står för hela 77 procent av exportvärdet. Här ingår stålindustrin.

Detta ska behållas och förhoppningvis förbättras. Därför görs en satsning på nyindustrialisering som omfattar digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Målet är att flytta med industri till Sverige. Det är annat än vad förre moderate statsministern Fredrik Reinfeldt tyckte. Han påstod att svensk industri är ”basically gone”. Vi är många som vet och tycker annorlunda.

Acke Månsson

Ledarskribent

I Kina pågår en överproduktion av stålet för att pressa ner världsmarknadspriset samtidigt kan man kringgå utsläppsrätter och miljölagar för något sådant existerar inte.

Detta innebär att jobben såklart hotas här hemma.

Det är riktigt allvarligt. Bara i Sverige har 100-tals industriarbetare förlorat jobben och risken är överhängande att det kan bli fler. Det är alltså inte frihandeln som är problemet utan dumpningen. Här är de europeiska stålfacken överens. Det är oerhört viktigt. Man kommer även att intensifiera detta under hösten genom gemensamma demonstrationer.

Under veckan har Industri Alls Europakongress i Madrid pågått. Från lokalt håll har Bjarne Rasmussen deltagit och även äntrat talarstolen och talat om det som här nämnts. Krafttag måste tas mot Kinas dumpningsstrategi och möjligheter till att fortsätta detta samt att våra svenska och europeiska politiker vaknar och ser vad som sker.

Det skulle vara intressant att veta om det varit med politiker på denna viktiga europeiska storkongress. Den fackligt-politiska samverkan är av yttersta vikt där en samsyn om vikten av stålindustrin måste finnas.

Mycket glädjande och hoppfyllt är att regeringen ser vikten av industrin. Att det är ryggraden. En miljon arbetar i dag inom industrin här hemma. Den står för hela 77 procent av exportvärdet. Här ingår stålindustrin.

Detta ska behållas och förhoppningvis förbättras. Därför görs en satsning på nyindustrialisering som omfattar digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Målet är att flytta med industri till Sverige. Det är annat än vad förre moderate statsministern Fredrik Reinfeldt tyckte. Han påstod att svensk industri är ”basically gone”. Vi är många som vet och tycker annorlunda.

Acke Månsson

Ledarskribent