2016-02-17 06:00

2016-02-17 06:00

Ljus framtid runt Möckeln

Sverige är ska bli en mer världsledande i modern och hållbar industriell produktion. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte i veckan Karlskoga och Lasertech på Bofors Industriområde. Detta som ett led i regeringens Smart industri satsning eller rättare sagt nyindustrialiseringsstrategi.

Fyra viktiga fokusområden ska prioriteras: Digitalisering industrin, Hållbar produktion, Kompetens och kunskapslyft samt innovationskraft. Mycket av detta har redan Karlskoga och ligger på framkant. Därför bör besöket ses som extra viktigt och intressant.

Ser ministern och regeringen möjligheterna här och kan man skapa ny utmaningar för orten och företagen?

Industrin och den industrinära tjänstesektorn har varit och är fortfarande en viktig tillväxtmotor för ekonomin och för att få fler i arbete. Både för Sverige och Karlskoga. Vikten av dessa industrisamtal är mycket stora då de involverar företagen och arbetsmarknadens parter. Samtal som kommer att pågå under hela mandatperioden för att kunna baka in politiken men även stärka företagens konkurrenskraft.

Det här är en kraftfull handlingsplan som kommer innebära att regeringen får möjlighet att genomföra direkta åtgärder men även bygga vidare på en stark samverkan.

Vidare har även statsministern Löfven nyligen varit i Indien. Landet är en av världens största marknader och ska nu bli en mer tillgänglig för svenska företag då samarbetet mellan länderna ska stärkas.

Sveriges goda och långvariga relation med Indien ser ut nu att stärkas ytterligare. God infrastruktur vilken förhoppningsvis blir en bättre och goda utbildningsmöjligheter är viktiga delar att visa upp.

För Karlskoga och Möckelnregionen, ja hela länet ser framtiden mycket intressant och ljus ut då mycket som krävs redan finns och ”bara” behöver utvecklas.

Acke Månsson, lagerarbetare och socialdemokrat.

Fyra viktiga fokusområden ska prioriteras: Digitalisering industrin, Hållbar produktion, Kompetens och kunskapslyft samt innovationskraft. Mycket av detta har redan Karlskoga och ligger på framkant. Därför bör besöket ses som extra viktigt och intressant.

Ser ministern och regeringen möjligheterna här och kan man skapa ny utmaningar för orten och företagen?

Industrin och den industrinära tjänstesektorn har varit och är fortfarande en viktig tillväxtmotor för ekonomin och för att få fler i arbete. Både för Sverige och Karlskoga. Vikten av dessa industrisamtal är mycket stora då de involverar företagen och arbetsmarknadens parter. Samtal som kommer att pågå under hela mandatperioden för att kunna baka in politiken men även stärka företagens konkurrenskraft.

Det här är en kraftfull handlingsplan som kommer innebära att regeringen får möjlighet att genomföra direkta åtgärder men även bygga vidare på en stark samverkan.

Vidare har även statsministern Löfven nyligen varit i Indien. Landet är en av världens största marknader och ska nu bli en mer tillgänglig för svenska företag då samarbetet mellan länderna ska stärkas.

Sveriges goda och långvariga relation med Indien ser ut nu att stärkas ytterligare. God infrastruktur vilken förhoppningsvis blir en bättre och goda utbildningsmöjligheter är viktiga delar att visa upp.

För Karlskoga och Möckelnregionen, ja hela länet ser framtiden mycket intressant och ljus ut då mycket som krävs redan finns och ”bara” behöver utvecklas.

Acke Månsson, lagerarbetare och socialdemokrat.