2015-07-29 06:00

2015-07-29 06:00

Vi måste få turisterna att stanna

Vad saknar Karlskoga som turisterna tydligen vill ha för att övernatta och ta del av allt vi har att erbjuda i kommunen?

För en tid sedan kunde vi läsa om att hotellverksamheten i Karlskoga går bra men att det finns ett bekymmer med att det inte är turister som brukar denna service. Varför? På sikt är detta ett problem som måste lösa eller åtminstone inledas ett brett samarbete för att bryta trenden med att vi inte är något för turister.

Marknadsföring? Ja, självklart! Här måste det gå att göra mycket över det vi redan har och över vad som är på gång. Vi har ingen skärgård men vi har Möckeln med en lång strandpromenad som sträcker sig från Svartälvens utlopp till Hembygdsgården. Här pågår sedan en tid ett projekt att göra denna sträcka till en samlingsplats inte bara för oss karlskogingar. Vi har fina hotell, naturen centralt i Rävåskullen, Bullerdalen och Aggerudsudden samt Sandviks och Sandtorpsbaden vilka verkligen har potential för turistattraktioner av något slag. Vilket skulle kunna locka till att stanna här i flera dagar. Ser Boda Borg som en framtida viktig aktör här. Det de gör för Karlskoga är riktigt stort. Vi ser det i år vid Näset.

Vidare är det lite anmärkningsvärt att Badhuset som är nyrenoverat inte är tillgängligt hela sommaren. Här skulle framtida poolbad utomhus kunna innebära ett jättelyft, vilket med lätthet skulle betala igen sig snabbt.

Vi har ett fantastiskt kulturliv och föreningsliv. Likaså har vi en rik och viktig företags och arbetarhistoria att visa upp. Matställen för de flesta smaker har vi också. Evenemang saknas inte heller. Motorsportveckan, Karlskoga Festen och även Augustikalaset är stora evenemang och fyller hotellen men detta kräver otroligt mycket arbete under hela året för några intensiva dagar för att sedan bli stiltje.

Är paketlösningar ett sätt att locka turister här? Det kan det vara som några av våra hotellägare är inne på. Viktigt är också att vi ordning på centrum med attraktiva butiker för shopping som alltid lockar. Mycket är i dag utspritt runt i kommunen. Centrumstråker borde nu bli en prioriterad fråga. Centrum måste knytas ihop och öppettiderna för butikerna ses över men även hyrorna och villkoren för näringsidkarna och företagarna.

Slå nu ihop säckarna alla i kommunen från köksbordet, näringsliv, tjänsteman till politiker. Visst ska Karlskoga kunna vara ett övernattnings alternativ även för turister!

Acke Månsson

Ledarskribent

För en tid sedan kunde vi läsa om att hotellverksamheten i Karlskoga går bra men att det finns ett bekymmer med att det inte är turister som brukar denna service. Varför? På sikt är detta ett problem som måste lösa eller åtminstone inledas ett brett samarbete för att bryta trenden med att vi inte är något för turister.

Marknadsföring? Ja, självklart! Här måste det gå att göra mycket över det vi redan har och över vad som är på gång. Vi har ingen skärgård men vi har Möckeln med en lång strandpromenad som sträcker sig från Svartälvens utlopp till Hembygdsgården. Här pågår sedan en tid ett projekt att göra denna sträcka till en samlingsplats inte bara för oss karlskogingar. Vi har fina hotell, naturen centralt i Rävåskullen, Bullerdalen och Aggerudsudden samt Sandviks och Sandtorpsbaden vilka verkligen har potential för turistattraktioner av något slag. Vilket skulle kunna locka till att stanna här i flera dagar. Ser Boda Borg som en framtida viktig aktör här. Det de gör för Karlskoga är riktigt stort. Vi ser det i år vid Näset.

Vidare är det lite anmärkningsvärt att Badhuset som är nyrenoverat inte är tillgängligt hela sommaren. Här skulle framtida poolbad utomhus kunna innebära ett jättelyft, vilket med lätthet skulle betala igen sig snabbt.

Vi har ett fantastiskt kulturliv och föreningsliv. Likaså har vi en rik och viktig företags och arbetarhistoria att visa upp. Matställen för de flesta smaker har vi också. Evenemang saknas inte heller. Motorsportveckan, Karlskoga Festen och även Augustikalaset är stora evenemang och fyller hotellen men detta kräver otroligt mycket arbete under hela året för några intensiva dagar för att sedan bli stiltje.

Är paketlösningar ett sätt att locka turister här? Det kan det vara som några av våra hotellägare är inne på. Viktigt är också att vi ordning på centrum med attraktiva butiker för shopping som alltid lockar. Mycket är i dag utspritt runt i kommunen. Centrumstråker borde nu bli en prioriterad fråga. Centrum måste knytas ihop och öppettiderna för butikerna ses över men även hyrorna och villkoren för näringsidkarna och företagarna.

Slå nu ihop säckarna alla i kommunen från köksbordet, näringsliv, tjänsteman till politiker. Visst ska Karlskoga kunna vara ett övernattnings alternativ även för turister!

Acke Månsson

Ledarskribent