2016-09-20 06:00

2016-09-20 06:00

Sida vid sida vi vandra

DAGENS DIKT: G.E

Länder nu blöder och människor lider

Och alla undrar vad är det för tider

Barn mister pappa och även sin mamma

Och livet blir aldrig någonsin detsamma

Man flyr över haven i osäkra skepp

Och folk tjänar pengar i avsaknad av vett

Men mitt i all sorg så finns det nu vänner

Som hjälper sin nästa som dom ej känner

I glädje och sorg vi människor längtar

Och mest utav allt är det friden vi trängtar

Så sluter vi hjärtan så tätt till varandra

Och sida vid sida på jorden vi vandra

Länder nu blöder och människor lider

Och alla undrar vad är det för tider

Barn mister pappa och även sin mamma

Och livet blir aldrig någonsin detsamma

Man flyr över haven i osäkra skepp

Och folk tjänar pengar i avsaknad av vett

Men mitt i all sorg så finns det nu vänner

Som hjälper sin nästa som dom ej känner

I glädje och sorg vi människor längtar

Och mest utav allt är det friden vi trängtar

Så sluter vi hjärtan så tätt till varandra

Och sida vid sida på jorden vi vandra

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.