2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Minska antalet självmord

Sjukvård: Att lära av andra är ett sätt

Det sker alltför många självmord i landet och Örebro län ligger sämre till än många andra län.

I snitt inträffar ett självmord i veckan i vårt län. Regionen borde lära av andra så att vi kan få rätt verktyg i det viktiga arbetet med att minska antalet självmord.

Redan 2006 tog Socialstyrelsen fram ett nationellt program för suicidprevention och flera landsting har sedan dess aktivt arbetat med att minska antalet självmord. Nu, först 10 år senare, tas en plan fram även i vårt län. Det är bra att det görs men arbetet i vårt län kunde ha kommit i gång mycket tidigare.

Under arbetet med länets program har vi i Alliansen upprepade gånger framfört önskemål om att Region Örebro län tittar på vilka åtgärder som varit framgångsrika i andra delar av landet så att vi lättare kan prioritera de åtgärder som gör bäst nytta, istället för att behöva ”uppfinna hjulet två gånger”. Men majoriteten med (S), (V) och (Mp) väljer att strunta i detta. De är nöjda med det förslag som ligger och som inte lutar sig mot beprövad erfarenhet. När vi i oppositionen åter framför önskemål om detta helt grundläggande underlag vägrar de ta med något sådant. Majoriteten är nöjd som det är, någon lärdom från andras aktiva arbete i frågan ses som överflödigt.

Vi i Alliansen vill också att suicidplanen kompletteras med kostnadsberäkningar för de olika åtgärder som föreslås. Vi vet att det finns sådana beräkningar (eftersom man visar en totalsumma på 9,1-10,2 miljoner) men (S), (V) och (Mp) förvägrar oppositionen att se dem eller att redovisa dem i planen. När majoriteten vägrar redovisa kostnader blir det i praktiken omöjligt att avgöra om planen är realistisk och genomförbar. Kanske behöver mer medel tillsättas för att minska antalet självmord i vår region. Det kan vi inte ta ställning till utan att få tillgång till ekonomisk kalkyl, tidsplan och ansvariga enheter. Men majoriteten är nöjd. Nöjd över att ha en suicidplan där man inte lär av andra och utan stöd i en kostnadskalkyl.

En person tar sitt liv varje vecka i vår region. Ändå tycker inte majoriteten att vi ska ta till oss de kunskaper och erfarenheter som gjorts under de tio år som andra landsting arbetat med suicidprevention. De tycker heller inte att vi behöver se kostnadsberäkningarna för satsningen på suicidprevention. Majoriteten är nöjda. Det är inte vi i Alliansen och Moderaterna. Vi vill minska antalet självmord i vårt län. Vi tar suicidprevention på största allvar och kräver att den utförs med verktyg och metoder som visat sig ge resultat och som är kostnadseffektiva. Vi i oppositionen anser inte att man förhindrar självmord genom att vara nöjd.

Ulrika Björklund (M)

Ola Karlsson (M)

Fokusberedningen för specialistsjukvård

 

 

I snitt inträffar ett självmord i veckan i vårt län. Regionen borde lära av andra så att vi kan få rätt verktyg i det viktiga arbetet med att minska antalet självmord.

Redan 2006 tog Socialstyrelsen fram ett nationellt program för suicidprevention och flera landsting har sedan dess aktivt arbetat med att minska antalet självmord. Nu, först 10 år senare, tas en plan fram även i vårt län. Det är bra att det görs men arbetet i vårt län kunde ha kommit i gång mycket tidigare.

Under arbetet med länets program har vi i Alliansen upprepade gånger framfört önskemål om att Region Örebro län tittar på vilka åtgärder som varit framgångsrika i andra delar av landet så att vi lättare kan prioritera de åtgärder som gör bäst nytta, istället för att behöva ”uppfinna hjulet två gånger”. Men majoriteten med (S), (V) och (Mp) väljer att strunta i detta. De är nöjda med det förslag som ligger och som inte lutar sig mot beprövad erfarenhet. När vi i oppositionen åter framför önskemål om detta helt grundläggande underlag vägrar de ta med något sådant. Majoriteten är nöjd som det är, någon lärdom från andras aktiva arbete i frågan ses som överflödigt.

Vi i Alliansen vill också att suicidplanen kompletteras med kostnadsberäkningar för de olika åtgärder som föreslås. Vi vet att det finns sådana beräkningar (eftersom man visar en totalsumma på 9,1-10,2 miljoner) men (S), (V) och (Mp) förvägrar oppositionen att se dem eller att redovisa dem i planen. När majoriteten vägrar redovisa kostnader blir det i praktiken omöjligt att avgöra om planen är realistisk och genomförbar. Kanske behöver mer medel tillsättas för att minska antalet självmord i vår region. Det kan vi inte ta ställning till utan att få tillgång till ekonomisk kalkyl, tidsplan och ansvariga enheter. Men majoriteten är nöjd. Nöjd över att ha en suicidplan där man inte lär av andra och utan stöd i en kostnadskalkyl.

En person tar sitt liv varje vecka i vår region. Ändå tycker inte majoriteten att vi ska ta till oss de kunskaper och erfarenheter som gjorts under de tio år som andra landsting arbetat med suicidprevention. De tycker heller inte att vi behöver se kostnadsberäkningarna för satsningen på suicidprevention. Majoriteten är nöjda. Det är inte vi i Alliansen och Moderaterna. Vi vill minska antalet självmord i vårt län. Vi tar suicidprevention på största allvar och kräver att den utförs med verktyg och metoder som visat sig ge resultat och som är kostnadseffektiva. Vi i oppositionen anser inte att man förhindrar självmord genom att vara nöjd.

Ulrika Björklund (M)

Ola Karlsson (M)

Fokusberedningen för specialistsjukvård