2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Måsen

DAGENS DIKT: A-M Käll

Det landar en mås på min tomt varje dag.

Han är som den käraste vän.

Jag tror att han tänker detsamma som jag.

”Va härligt, nu ses vi igen”.

Jag skyndar mig ut och ropar, ”Hej Mås”.

Snart brödbiten min han får.

Så värdigt vi möts och gåvan han tar,

mot himlen sen vingslagen går.

Jag önskar jag kunde flyga som han,

nå molnen och sen blicka ner.

Betrakta vår värld från ovan ibland,

och se på allt som där sker.

En värld, mången gång, så svårt att förstå.

Blev det rätt eller blev det fel?

I möten med människor frågan består.

Den ingår i livets spel.

Jag undrar om måsen funderar som jag,

när han svävar mot himmelens höjd.

Han verkar alltid så sorglös och glad,

hela livet tycks honom en fröjd.

En lärdom av detta vi borde ta,

när vi jagar i livet omkring.

Att sväva en stund, stanna upp och må bra,

se glädjen i nära små ting.

Som, i mötet med måsen, blott glädje jag ser.

Allt känns så naturligt och rätt.

Med kärlek jag honom brödbiten ger.

Besöken, gör hjärtat mitt lätt.

 

Han är som den käraste vän.

Jag tror att han tänker detsamma som jag.

”Va härligt, nu ses vi igen”.

Jag skyndar mig ut och ropar, ”Hej Mås”.

Snart brödbiten min han får.

Så värdigt vi möts och gåvan han tar,

mot himlen sen vingslagen går.

Jag önskar jag kunde flyga som han,

nå molnen och sen blicka ner.

Betrakta vår värld från ovan ibland,

och se på allt som där sker.

En värld, mången gång, så svårt att förstå.

Blev det rätt eller blev det fel?

I möten med människor frågan består.

Den ingår i livets spel.

Jag undrar om måsen funderar som jag,

när han svävar mot himmelens höjd.

Han verkar alltid så sorglös och glad,

hela livet tycks honom en fröjd.

En lärdom av detta vi borde ta,

när vi jagar i livet omkring.

Att sväva en stund, stanna upp och må bra,

se glädjen i nära små ting.

Som, i mötet med måsen, blott glädje jag ser.

Allt känns så naturligt och rätt.

Med kärlek jag honom brödbiten ger.

Besöken, gör hjärtat mitt lätt.