2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Helt underbara vikarier

SOMMAREN

Vi som arbetar på Torpdalen vill tacka alla våra underbara vikarier för denna sommar.

Ni är guld värda.

Personalen på Torpdalen

 

Vi som arbetar på Torpdalen vill tacka alla våra underbara vikarier för denna sommar.

Ni är guld värda.

Personalen på Torpdalen