2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Flera kilometer extra

BUSSLINJER

Resultatet av nya busslinjer: övergiven busskur samt en påkostad bussgata genom Stråningstorp centrum som i dag ligger helt övergiven på grund av att biltrafiken är förbjuden.

Öppna gatan för biltrafik ur miljösynpunkt, för idag får vi åka flera kilometer extra och släppa onödiga mängder avgaser eftersom vi inte kan åka linje 1 torget.

Boende i Stråningstorp

Resultatet av nya busslinjer: övergiven busskur samt en påkostad bussgata genom Stråningstorp centrum som i dag ligger helt övergiven på grund av att biltrafiken är förbjuden.

Öppna gatan för biltrafik ur miljösynpunkt, för idag får vi åka flera kilometer extra och släppa onödiga mängder avgaser eftersom vi inte kan åka linje 1 torget.

Boende i Stråningstorp