2016-08-25 06:00

2016-08-25 06:00

Inte alls bussigare

Lokaltrafiken: Kräver att få ett svar på mina frågor

Nu blir vi ännu bussigare . . . En broschyr med denna lydelse damp ner i vår brevlåda för några veckor sedan. Den kom från Länstrafiken. Skulle de göra det bättre för oss som ofta åker Karlskoga stadsbussar tänkte jag i min enfald. Det lät ju för bra för att vara sant! Jag slog upp och kollade linje 1 som var mest intressant för mig eftersom jag bor i södra Bråten. Där var den nästan utplånad.

Nu tar det c:a 15 minuter att ta sig till närmaste hållplats. Bussen går nämligen inte där bebyggelsen är utan på Österleden och E18. Alla andra hållplatser är i stort sett borta. Jag åkte hem från Alfred Nobels torg häromdagen. Bussresan gick väldigt snabbt men promenaden från bussen tog nästan dubbelt så lång tid. Hur har man tänkt? Gäller det att så fort som möjligt ta sig mellan ändhållplatserna? Jag trodde att busstrafiken möjligen var till för Karlskogas alla invånare men så tycks det inte vara.

Den 16 augusti hade Länstrafiken information om sina bussiga turer så jag tog mig dit. Där fanns ett stort tält uppsatt och där var personal som försökte svara på frågor från allmänheten. Men denna personal var väldigt dåligt insatta i gatorna i Karlskoga.

Ingen buss passerar nu Sandvikens centrum. Där ligger servicehuset Bergmästaren. De som bor där och vill åka buss får ta sig ner till E18 för att hitta en hållplats. Hur tänker man? Har det inte funnits någon från kommunen som har kunnat föra kommuninvånarnas talan?

Jag kräver att få ett ordentligt svar på mina frågor och inte en massa floskler.

Majken Lasson

Nu blir vi ännu bussigare . . . En broschyr med denna lydelse damp ner i vår brevlåda för några veckor sedan. Den kom från Länstrafiken. Skulle de göra det bättre för oss som ofta åker Karlskoga stadsbussar tänkte jag i min enfald. Det lät ju för bra för att vara sant! Jag slog upp och kollade linje 1 som var mest intressant för mig eftersom jag bor i södra Bråten. Där var den nästan utplånad.

Nu tar det c:a 15 minuter att ta sig till närmaste hållplats. Bussen går nämligen inte där bebyggelsen är utan på Österleden och E18. Alla andra hållplatser är i stort sett borta. Jag åkte hem från Alfred Nobels torg häromdagen. Bussresan gick väldigt snabbt men promenaden från bussen tog nästan dubbelt så lång tid. Hur har man tänkt? Gäller det att så fort som möjligt ta sig mellan ändhållplatserna? Jag trodde att busstrafiken möjligen var till för Karlskogas alla invånare men så tycks det inte vara.

Den 16 augusti hade Länstrafiken information om sina bussiga turer så jag tog mig dit. Där fanns ett stort tält uppsatt och där var personal som försökte svara på frågor från allmänheten. Men denna personal var väldigt dåligt insatta i gatorna i Karlskoga.

Ingen buss passerar nu Sandvikens centrum. Där ligger servicehuset Bergmästaren. De som bor där och vill åka buss får ta sig ner till E18 för att hitta en hållplats. Hur tänker man? Har det inte funnits någon från kommunen som har kunnat föra kommuninvånarnas talan?

Jag kräver att få ett ordentligt svar på mina frågor och inte en massa floskler.

Majken Lasson