2016-08-25 06:00

2016-08-25 06:00

En liten fågelunge

EN LITEN FÅGELUNGE: A-M Käll, juli -16

En liten fågelunge,

tycks trivas här hos mej.

Han kommer varje morgon,

och kvittrar glatt ett ”Hej”.

På stjärten nätt han vippar,

när han ses gå på tur.

Jag tycker han förmedlar,

ett liv som går i dur.

Mor sädesärla vakar,

som alla mödrar gör.

De pickar i sej fröna,

som jag på gräset strör.

Bland fåglarna en kamp,

det ändå alltid är.

Att hinna först till maten,

som gör att vingen bär.

Nog är det samma strävan,

bland människor och djur.

Att kämpa på om födan,

i solsken, regn, som skur.

En liten fågelunge,

tycks trivas här hos mej.

Han kommer varje morgon,

och kvittrar glatt ett ”Hej”.

På stjärten nätt han vippar,

när han ses gå på tur.

Jag tycker han förmedlar,

ett liv som går i dur.

Mor sädesärla vakar,

som alla mödrar gör.

De pickar i sej fröna,

som jag på gräset strör.

Bland fåglarna en kamp,

det ändå alltid är.

Att hinna först till maten,

som gör att vingen bär.

Nog är det samma strävan,

bland människor och djur.

Att kämpa på om födan,

i solsken, regn, som skur.