2016-08-01 06:00

2016-08-01 06:00

Rasismen måste få ett slut

FRAMTIDEN: Klyftorna mellan rika och fattiga är enorma

En sak är solklar och det är att den rasism, främlingsfientlighet och hat som sprids i hela Europa och övriga världen måste få ett slut.

Vi har sett dessa tendenser tidigare i historien och det har varje gång slutat med katastrof.

Rasism finns bubblande i mänsklighetens historia alltid och det som håller den tillbaka är demokrati och att alla människor lever i trygghet, värderas lika samt har en ekonomi som dom klarar sig väl med i den tid dom lever i.

Många tror att vi alla idag har fått det mycket bättre men fattigdom är relativt och måste sättas in i det sammanhang som man lever i idag.

Klyftorna är idag enorma mellan rika och fattiga och ur denna konflikt uppstår missnöje och orättvisor som följer en hela livet.

Detta leder som alltid till ett sökande efter gemenskap, tydliga ledare med förenklade budskap i en kaosartad värld och ett syndabockstänkande efter någon skyldig till eländet.

Hatet byggs upp mellan folk och propaganda spär på fördomar.

Vi är i en ond spiral som leder till konflikter och hat och tillslut smäller det.

Där det bubblar kokar det tillslut alltid över om inte plattan stängs av.

Därför är det av yttersta vikt att vi omedelbart börjar skapa ett samhälle som är till för alla där vi alla har det bra. I ett solidariskt, rättvist och jämlikt samhälle är missnöjet och hatet mindre.

Detta måste vi uppnå och det hjälper inte att de fattigaste får det lite bättre och brödsmulor från de rikaste utan det är klyftorna som måste minska.

Mika Takamäki

 

Vi har sett dessa tendenser tidigare i historien och det har varje gång slutat med katastrof.

Rasism finns bubblande i mänsklighetens historia alltid och det som håller den tillbaka är demokrati och att alla människor lever i trygghet, värderas lika samt har en ekonomi som dom klarar sig väl med i den tid dom lever i.

Många tror att vi alla idag har fått det mycket bättre men fattigdom är relativt och måste sättas in i det sammanhang som man lever i idag.

Klyftorna är idag enorma mellan rika och fattiga och ur denna konflikt uppstår missnöje och orättvisor som följer en hela livet.

Detta leder som alltid till ett sökande efter gemenskap, tydliga ledare med förenklade budskap i en kaosartad värld och ett syndabockstänkande efter någon skyldig till eländet.

Hatet byggs upp mellan folk och propaganda spär på fördomar.

Vi är i en ond spiral som leder till konflikter och hat och tillslut smäller det.

Där det bubblar kokar det tillslut alltid över om inte plattan stängs av.

Därför är det av yttersta vikt att vi omedelbart börjar skapa ett samhälle som är till för alla där vi alla har det bra. I ett solidariskt, rättvist och jämlikt samhälle är missnöjet och hatet mindre.

Detta måste vi uppnå och det hjälper inte att de fattigaste får det lite bättre och brödsmulor från de rikaste utan det är klyftorna som måste minska.

Mika Takamäki