2016-08-01 06:00

2016-08-01 06:00

Lättad och tacksam

INSÄNDARE: Jag är fortfarande orolig, men samtidigt lättad och tacksam

Det kan knappast ha undgått någon att jag är extremt skeptisk till S-regeringens planer på nya storregioner och ett stort frågetecken är på vilket sätt en ombildning skulle gynna vård och omsorg, där är fortfarande utredarna och civilminister Shekarabi oss svaret skyldiga.
Jag är övertygad om att just frågor som rör sjukvårdens framtid kräver stor eftertänksamhet och inte gynnas av experimentlusta och framstressade beslut vilket ytterligare stärker min uppfattning om att det är fel att tvinga fram bildandet av vår nya storregion redan 2019.

Men hur fungerar sjukvården och i synnerhet Karlskoga Lasarett idag då?

Kan tyckas svårt för en politiker att sätta sig in i och med säkerhet veta men nu vet i alla fall jag! För ett par veckor sedan insjuknade min 82-årige far och tvingades till en akut operation och maken till professionellt men samtidigt mänskligt mottagande är svårt att hitta. Otroligt lättad och tacksam men samtidigt återkommer frågan om vad som kommer att hända i framtiden?

Enligt det förslag som ligger exkluderar den nya storregionen som Örebro län placeras i Värmland vilket för Karlskoga Lasarett kommer innebära ett intäktsbortfall på runt 70 miljoner vilket är illa i sig.

Vad som är ännu allvarligare är att Universitetssjukhuset i Örebro kommer att tappa nästan hälften av sin högspecialiserade vård och det riskerar att få oanade konsekvenser. Inte minst i BB-frågan har vi sett hur problem på USÖ direkt påverkar Karlskoga Lasarett på ett negativt sätt. Jag kommer att arbeta hårt under hösten för att åtminstone fördröja den nya storregionbildningen och på så sätt ge utredarna en andra chans att sätta sig in i vilka konsekvenser det liggande förslaget får för oss i Karlskoga. Samtidigt finns det tid för den som känner sig manad att på ett opartiskt sätt förklara storregionens fördelar om det över huvud taget finns några.

Vill avsluta med att å det varmaste tacka ambulanspersonal, akuten, operationsavdelningen och vårdavdelning 7 på Karlskoga Lasarett för ett fantastiskt jobb och bemötande, har svårt att se hur det hade kunnat göras på ett bättre sätt.

 

Tony Ring (M)

oppositionsråd Karlskoga

 

Men hur fungerar sjukvården och i synnerhet Karlskoga Lasarett idag då?

Kan tyckas svårt för en politiker att sätta sig in i och med säkerhet veta men nu vet i alla fall jag! För ett par veckor sedan insjuknade min 82-årige far och tvingades till en akut operation och maken till professionellt men samtidigt mänskligt mottagande är svårt att hitta. Otroligt lättad och tacksam men samtidigt återkommer frågan om vad som kommer att hända i framtiden?

Enligt det förslag som ligger exkluderar den nya storregionen som Örebro län placeras i Värmland vilket för Karlskoga Lasarett kommer innebära ett intäktsbortfall på runt 70 miljoner vilket är illa i sig.

Vad som är ännu allvarligare är att Universitetssjukhuset i Örebro kommer att tappa nästan hälften av sin högspecialiserade vård och det riskerar att få oanade konsekvenser. Inte minst i BB-frågan har vi sett hur problem på USÖ direkt påverkar Karlskoga Lasarett på ett negativt sätt. Jag kommer att arbeta hårt under hösten för att åtminstone fördröja den nya storregionbildningen och på så sätt ge utredarna en andra chans att sätta sig in i vilka konsekvenser det liggande förslaget får för oss i Karlskoga. Samtidigt finns det tid för den som känner sig manad att på ett opartiskt sätt förklara storregionens fördelar om det över huvud taget finns några.

Vill avsluta med att å det varmaste tacka ambulanspersonal, akuten, operationsavdelningen och vårdavdelning 7 på Karlskoga Lasarett för ett fantastiskt jobb och bemötande, har svårt att se hur det hade kunnat göras på ett bättre sätt.

 

Tony Ring (M)

oppositionsråd Karlskoga