2016-07-23 06:00

2016-07-23 06:00

Kan minska utsläppen

MILJÖ: Miljölastbilspremie måste införas

Nyligen föreslog Miljömålsberedningen att klimatutsläppen från trafiken ska minska med 70 procent till år 2030. Men redan i dag kan lastbilarna i Örebro län minska sina utsläpp med 90 procent. Kommer Örebro läns riksdagsledamöter driva på för högre klimatambitioner?

Under 2015 kördes lastbilarna i Örebro län 285 000 mil längre än året innan, men trots det minskade utsläppen enligt våra beräkningar med 5 700 ton. Och om alla lastbilar i Örebro län skulle gå över från fossil diesel till etanolbränslet ED95 skulle deras utsläpp kunna minska med hela 112 000 ton.

Det finns med andra ord inga skäl att sänka ambitionerna för transportsektorns omställning. Riksdagen har tidigare slagit fast att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta senast 2030. Det tolkade den statliga FFF-utredningen som att utsläppen ska minska med 80 procent, en nivå som Miljömålsberedningen nu alltså lägger sig under.

Vi har redan teknik och drivmedel som kan minska utsläppen från tunga lastbilar med nästan 90 procent. Vi vet också att många åkare är intresserade av att gå över till förnybara drivmedel. Det som saknas är incitament för dem att ställa om och spelregler som gör att drivmedelsproducenterna kan och vågar satsa mer.

Miljömålsberedningen är positiv till tidigare förslag om en miljölastbilspremie och ett så kallat bonus malus-system även för tunga lastbilar, som främjar fordon med låga klimatutsläpp. Men det är hög tid att gå från ord till handling.

Vi vet att sådana incitament snabbt kan ge stor effekt. När miljöbilspremien för personbilar infördes resulterade det i 160000 nya miljöbilar på bara två år. I den hårt konkurrensutsatta åkeribranschen är ekonomiska incitament ännu viktigare för att skynda på omställningen.

En övergång till förnybara drivmedel är grundläggande för att få bukt med utsläppen från den tunga trafiken. Men transporterna måste också bli effektivare. Under 2015 körde de svenska lastbilarna totalt 1,5 miljoner mil längre än året innan. Det äter dessvärre upp klimatvinsterna av att motorerna blir snålare och att fler väljer biodrivmedel.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Med långsiktiga spelregler och tydliga incitament kan vi klara att ställa om transporterna. Kommer Örebro läns riksdagsledamöter arbeta för fortsatt höga klimatambitioner och stå fast vid målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030?

 

Lena Nordgren

biodrivmedelsexpert på etanolföretaget SEKAB

 

Under 2015 kördes lastbilarna i Örebro län 285 000 mil längre än året innan, men trots det minskade utsläppen enligt våra beräkningar med 5 700 ton. Och om alla lastbilar i Örebro län skulle gå över från fossil diesel till etanolbränslet ED95 skulle deras utsläpp kunna minska med hela 112 000 ton.

Det finns med andra ord inga skäl att sänka ambitionerna för transportsektorns omställning. Riksdagen har tidigare slagit fast att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta senast 2030. Det tolkade den statliga FFF-utredningen som att utsläppen ska minska med 80 procent, en nivå som Miljömålsberedningen nu alltså lägger sig under.

Vi har redan teknik och drivmedel som kan minska utsläppen från tunga lastbilar med nästan 90 procent. Vi vet också att många åkare är intresserade av att gå över till förnybara drivmedel. Det som saknas är incitament för dem att ställa om och spelregler som gör att drivmedelsproducenterna kan och vågar satsa mer.

Miljömålsberedningen är positiv till tidigare förslag om en miljölastbilspremie och ett så kallat bonus malus-system även för tunga lastbilar, som främjar fordon med låga klimatutsläpp. Men det är hög tid att gå från ord till handling.

Vi vet att sådana incitament snabbt kan ge stor effekt. När miljöbilspremien för personbilar infördes resulterade det i 160000 nya miljöbilar på bara två år. I den hårt konkurrensutsatta åkeribranschen är ekonomiska incitament ännu viktigare för att skynda på omställningen.

En övergång till förnybara drivmedel är grundläggande för att få bukt med utsläppen från den tunga trafiken. Men transporterna måste också bli effektivare. Under 2015 körde de svenska lastbilarna totalt 1,5 miljoner mil längre än året innan. Det äter dessvärre upp klimatvinsterna av att motorerna blir snålare och att fler väljer biodrivmedel.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Med långsiktiga spelregler och tydliga incitament kan vi klara att ställa om transporterna. Kommer Örebro läns riksdagsledamöter arbeta för fortsatt höga klimatambitioner och stå fast vid målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030?

 

Lena Nordgren

biodrivmedelsexpert på etanolföretaget SEKAB