2016-07-13 06:00

2016-07-13 06:00

Demokrati i fara

Politik: Förbjud rasistiska organisationer

Sverige ratificerade FN:s konventionen mot rasdiskriminering 1971

I artikel 4 uppmanas stater att förbjuda rasistiska organisationer och alla propagandaaktiviteter som gynnar etnisk diskriminering. Deltagande i sådana organisationer eller aktiviteter ska ses som en brottslig handling och vara straffbart enligt lag.

Ett sådant heltäckande förbud finns inte i Sverige. Lagen om hets mot folkgrupp är otillräcklig. Den svenska regeringen har fått återkommande kritik från FN-kommittén som övervakar att konventionen följs ungefär vartannat år sen den genomfördes

Yttrande och föreningsfriheten är en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Den innebär inte att man kan uttrycka åsikter som strider mot FN:s mänskliga rättigheter som slår fast alla människors lika värde och rättigheter. Tvärtom säger både FN och den Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna att rasism och främlingsfientlighet är oförenligt med demokratiska principer.

Styrkan i FN-konventionerna är att världens länder följer de gemensamma reglerna som man har kommit överens om.

Sverige tillåter främlingsfientliga krafter att ta plats i demokratiska val, besöka arbetsplatser, skolor, skriva debattartiklar, demonstrera på gator och torg.

Demokrati betyder folkstyre och måste alltid vara bundet till sin kärna annars upphör den att vara en demokrati. Utan tron på allas lika värde blir vår rösträtt ifrågasatt. Det handlar om att skapa ett system som på bästa sätt respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna och dess minoriteter. Partier, organisationer och föreningar mm som inte respekterar de mänskliga rättigheterna ska kunna avsättas och stoppas från inträde till offentliga rum. De mänskliga rättigheterna måste alltid prioriteras högst. Gör vi inte det så är vår demokrati i fara.

Nazism och fascism har kommit till makten genom demokratiska val tidigare.I Tyskland ledde det till förintelsen. När rasister genom torgmöten och uttalanden i riksdagen markerar att Sverige inte är till för alla ges de fritt spelrum.Vi kan inte låta historien upprepa sig.

Förbjud alla rasistiska organisationer i Sverige. Se till att lagstiftningen mot hatbrott som finns också tillämpas i praktiken. Tillsätt en oberoende part för att utreda brottsanklagelser inom polisväsendet. Inför en obligatorisk utbildning i antirasism, genus och normkritik för rättsväsendet.

Mattias Elensjö

 

I artikel 4 uppmanas stater att förbjuda rasistiska organisationer och alla propagandaaktiviteter som gynnar etnisk diskriminering. Deltagande i sådana organisationer eller aktiviteter ska ses som en brottslig handling och vara straffbart enligt lag.

Ett sådant heltäckande förbud finns inte i Sverige. Lagen om hets mot folkgrupp är otillräcklig. Den svenska regeringen har fått återkommande kritik från FN-kommittén som övervakar att konventionen följs ungefär vartannat år sen den genomfördes

Yttrande och föreningsfriheten är en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Den innebär inte att man kan uttrycka åsikter som strider mot FN:s mänskliga rättigheter som slår fast alla människors lika värde och rättigheter. Tvärtom säger både FN och den Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna att rasism och främlingsfientlighet är oförenligt med demokratiska principer.

Styrkan i FN-konventionerna är att världens länder följer de gemensamma reglerna som man har kommit överens om.

Sverige tillåter främlingsfientliga krafter att ta plats i demokratiska val, besöka arbetsplatser, skolor, skriva debattartiklar, demonstrera på gator och torg.

Demokrati betyder folkstyre och måste alltid vara bundet till sin kärna annars upphör den att vara en demokrati. Utan tron på allas lika värde blir vår rösträtt ifrågasatt. Det handlar om att skapa ett system som på bästa sätt respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna och dess minoriteter. Partier, organisationer och föreningar mm som inte respekterar de mänskliga rättigheterna ska kunna avsättas och stoppas från inträde till offentliga rum. De mänskliga rättigheterna måste alltid prioriteras högst. Gör vi inte det så är vår demokrati i fara.

Nazism och fascism har kommit till makten genom demokratiska val tidigare.I Tyskland ledde det till förintelsen. När rasister genom torgmöten och uttalanden i riksdagen markerar att Sverige inte är till för alla ges de fritt spelrum.Vi kan inte låta historien upprepa sig.

Förbjud alla rasistiska organisationer i Sverige. Se till att lagstiftningen mot hatbrott som finns också tillämpas i praktiken. Tillsätt en oberoende part för att utreda brottsanklagelser inom polisväsendet. Inför en obligatorisk utbildning i antirasism, genus och normkritik för rättsväsendet.

Mattias Elensjö