2016-07-13 06:00

2016-07-13 06:00

Bara vara

DAGENS DIKT: A-M Käll

Bara vara

Jag ser vågor av vind i träden.

Deras lek genom lövverken går.

Jag ville så gärna va med där.

Känna sommarens vind i mitt hår.

Susa fram genom blommande hagar,

under försommar himmel blå.

Vila själen i lataste dagar.

Låta tiden bara få gå.

Känna stillhet i vinden som mojnat.

Finna frid i allting som rår.

Detta under att BARA VARA.

Är en konst, men ack så svår.

Jag ser vågor av vind i träden.

Deras lek genom lövverken går.

Jag ville så gärna va med där.

Känna sommarens vind i mitt hår.

Susa fram genom blommande hagar,

under försommar himmel blå.

Vila själen i lataste dagar.

Låta tiden bara få gå.

Känna stillhet i vinden som mojnat.

Finna frid i allting som rår.

Detta under att BARA VARA.

Är en konst, men ack så svår.