2016-06-28 06:00

2016-06-28 06:00

Satsar förebyggande

Karlskoga: Vill arbeta på bred front

Svar på Patrik Nyströms Insändare angående fältassistenter. Patrik tar i sin insändare upp frågan om fältassistenters vara eller inte vara. Vi i majoriteten vill inte se fältassistenterna som en enskild fråga.

Vi har sett att det bästa förebyggande arbetet är att se till att barnen går i skolan. Därför valde vi för ett antal år sedan att inrätta så kallade familjecoacher för att ge insatser och föräldrastöd till barn som av olika anledningar inte ville gå i skolan. De finns idag i ett rektorsområde. Men det räcker inte. Det skulle behövas i alla rektorsområden och det behövs också något i de högre åldrarna.

Vi vill ha en väl underbyggd verksamhet som går som en röd tråd genom hela barn och ungdomstiden.

Därför har folkhälsoförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och socialförvaltningen under våren gjort en kartläggning av vad det idag finns för åtgärder i kommunen och det presenterades för oss politiker i nämndpresidierna i början av juni.

Fortsättningen blir att ovanstående förvaltningar fortsätter att samarbeta för att få fram ett koncept som är hållbart över tid och för att förhindra att något barn eller ungdom inte får det stöd och hjälp som de behöver för ett bra liv. Vi får i det läget inte heller glömma att även föräldrarna kan behöva stöd i sin roll.

Man ska inte heller tro att ungdomarna lämnas i sticket idag för precis som Patrik säger har vi mycket bra personal med olika kompetenser som jobbar med de här frågorna idag, det visade inte minst den kartläggning som gjorts. Frågan vi ställer oss nu är var behöver vi förstärka och det svaret hoppas jag vi kan få fram under hösten.

Ingegerd Bennysson (S)ordförande socialnämndenYvonne Nilsson (S)ordförande barn och utbildningsnämndenMatz Ericson (S)ordförande gymnasienämndenChristina Gustavsson (S)ordförande folkhälsonämnden

Svar på Patrik Nyströms Insändare angående fältassistenter. Patrik tar i sin insändare upp frågan om fältassistenters vara eller inte vara. Vi i majoriteten vill inte se fältassistenterna som en enskild fråga.

Vi har sett att det bästa förebyggande arbetet är att se till att barnen går i skolan. Därför valde vi för ett antal år sedan att inrätta så kallade familjecoacher för att ge insatser och föräldrastöd till barn som av olika anledningar inte ville gå i skolan. De finns idag i ett rektorsområde. Men det räcker inte. Det skulle behövas i alla rektorsområden och det behövs också något i de högre åldrarna.

Vi vill ha en väl underbyggd verksamhet som går som en röd tråd genom hela barn och ungdomstiden.

Därför har folkhälsoförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och socialförvaltningen under våren gjort en kartläggning av vad det idag finns för åtgärder i kommunen och det presenterades för oss politiker i nämndpresidierna i början av juni.

Fortsättningen blir att ovanstående förvaltningar fortsätter att samarbeta för att få fram ett koncept som är hållbart över tid och för att förhindra att något barn eller ungdom inte får det stöd och hjälp som de behöver för ett bra liv. Vi får i det läget inte heller glömma att även föräldrarna kan behöva stöd i sin roll.

Man ska inte heller tro att ungdomarna lämnas i sticket idag för precis som Patrik säger har vi mycket bra personal med olika kompetenser som jobbar med de här frågorna idag, det visade inte minst den kartläggning som gjorts. Frågan vi ställer oss nu är var behöver vi förstärka och det svaret hoppas jag vi kan få fram under hösten.

Ingegerd Bennysson (S)ordförande socialnämndenYvonne Nilsson (S)ordförande barn och utbildningsnämndenMatz Ericson (S)ordförande gymnasienämndenChristina Gustavsson (S)ordförande folkhälsonämnden