2016-06-27 06:00

2016-06-27 06:00

Vad är det som har sagts

INSÄNDARE: Svar till Daniel Ekelund (MP).

Styrmått 5.2: Karlskogas placering i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet (plats av 290).
Mätning: Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat
Styrmåttet finns med i Karlskogas mål och budget för 2017 – 2019, beslutat vid Kommunfullmäktige den 20 juni 2016

Att jag har svarat med att det var ett lågvattenmärke och att det liknade ett anförande från 50-talets Sovjetunionen är inte ett slag mot dig Daniel Ekelund som person. Däremot de åsikter du uttalat både i Ordet är fritt den 17 juni, 23 juni samt i kommunfullmäktige den 20 juni anser jag fortfarande vara mycket starka och provocerande uttalanden av dig. Som person är du lika mycket värd som vilken annan person som helst. Det var alltså inget personangrepp, det svar du fick av mig i KF var ett svar på det innehåll i uttalandet du hade.

Vad har du då sagt: Att de styrande politikerna lämnar över en stor del av ansvaret till intresseföreningen Svenskt Näringslivs vinstmaximerande agenda.

Att bedriva en politik som gynnar Svenskt Näringslivs agenda och ger mest fördelar till de som redan är välbärgade på andras bekostnad.

Du menar vidare att om Svenskt Näringsliv skulle ändra kriterierna för rankingen skulle kommunen vara tvungen att uppnå detta oavsett vad kriterierna är.

Det är inga giriga kapitalister i Stockholm som ska sätta spelreglerna för oss i Karlskoga kommun.

Att din tolkning är att majoriteten, S, V, L vill ge kommunstyrelsen uppdrag att i framtiden privatisera så mycket som möjligt av skola, vård, omsorg, parkskötsel, snöröjning mm.

Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet:

För närvarande är placeringen 218 av landets 290 kommuner. (2015). Detta är inte bra.

Förbättringen är satt i delmål med 2017 180, 2018 160, 2019 140. En försiktig förbättring av företagsklimatet i Karlskoga kommun.

I enkätfrågor som ställs till både företagare, kommunpolitiker, medborgare och tjänstemän inom kommunen så är här en del av frågor och svar som var med.

Allmänhetens attityd till företagande: Plats 209 av landets 290 kommuner

Politikers attityder till företagande: Plats 221

Tjänstemännens attityder till företagande: Plats 195

Medias attityder till företagande: Plats 182.

Jag anser inte att kommunen lämnar över ansvaret till arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Jag anser inte att det är giriga kapitalister inom en intresseorganisation som suger ut pengar. Jag tror heller inte att om Svenskt Näringsliv sätter en annan agenda när det gäller företagsklimatet så kommer kommunen bara att rätta sig efter detta, kommunpolitiker kan tänka klokt även i Karlskoga.

När vi nu äntligen försöker få ett bättre arbetsgivarklimat i Karlskoga så är det naturligtvis inga giriga kapitalister som styr oss.

Giriga kapitalister? Är det tjänstemännen i arbetsgivarorganisationen som är detta?

Eller styrelsen? Eller du kanske menar företagarna här i Karlskoga också?

Daniel, vad menar du?

Att privatisera så mycket som möjligt: Jag tror inte majoriteten över huvud taget har tolkat enkätfrågorna på det sättet. Även vi kristdemokrater vill inte ha allt privatiserat, däremot är vi för att medborgare ska kunna välja olika alternativ, både kommunala som privata men det är en annan sak.

Att få en bättre ranking i denna mätning som omfattar alla Sveriges 290 kommuner är en fördel för Karlskoga. Det finns cirka 2 400 privata företag registrerade med cirka 7 000 personer i företagen. Meningen är att fler företag vill etablera sig i vår kommun.

Att få t.ex. förbättrade attityder till företagande, att få snabbare handläggning av ärenden, närmare samarbete mellan kommun och företag med mera är bara bra för Karlskoga. Detta kan skapa en tillväxt med fler företag till orten, fler arbeten och en befolkningsökning som ger skatteinkomster till kommunen. Skatteinkomster som sedan kan fördelas inom äldrevård, skola m.m.

Vi i alliansen har påtalat detta i flera år, äntligen!

Till sist. Daniel jag önskar dig en god fortsättning på sommaren.

Bengt Eklund

oppositionsråd för Kristdemokraterna Karlskoga

Att jag har svarat med att det var ett lågvattenmärke och att det liknade ett anförande från 50-talets Sovjetunionen är inte ett slag mot dig Daniel Ekelund som person. Däremot de åsikter du uttalat både i Ordet är fritt den 17 juni, 23 juni samt i kommunfullmäktige den 20 juni anser jag fortfarande vara mycket starka och provocerande uttalanden av dig. Som person är du lika mycket värd som vilken annan person som helst. Det var alltså inget personangrepp, det svar du fick av mig i KF var ett svar på det innehåll i uttalandet du hade.

Vad har du då sagt: Att de styrande politikerna lämnar över en stor del av ansvaret till intresseföreningen Svenskt Näringslivs vinstmaximerande agenda.

Att bedriva en politik som gynnar Svenskt Näringslivs agenda och ger mest fördelar till de som redan är välbärgade på andras bekostnad.

Du menar vidare att om Svenskt Näringsliv skulle ändra kriterierna för rankingen skulle kommunen vara tvungen att uppnå detta oavsett vad kriterierna är.

Det är inga giriga kapitalister i Stockholm som ska sätta spelreglerna för oss i Karlskoga kommun.

Att din tolkning är att majoriteten, S, V, L vill ge kommunstyrelsen uppdrag att i framtiden privatisera så mycket som möjligt av skola, vård, omsorg, parkskötsel, snöröjning mm.

Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet:

För närvarande är placeringen 218 av landets 290 kommuner. (2015). Detta är inte bra.

Förbättringen är satt i delmål med 2017 180, 2018 160, 2019 140. En försiktig förbättring av företagsklimatet i Karlskoga kommun.

I enkätfrågor som ställs till både företagare, kommunpolitiker, medborgare och tjänstemän inom kommunen så är här en del av frågor och svar som var med.

Allmänhetens attityd till företagande: Plats 209 av landets 290 kommuner

Politikers attityder till företagande: Plats 221

Tjänstemännens attityder till företagande: Plats 195

Medias attityder till företagande: Plats 182.

Jag anser inte att kommunen lämnar över ansvaret till arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Jag anser inte att det är giriga kapitalister inom en intresseorganisation som suger ut pengar. Jag tror heller inte att om Svenskt Näringsliv sätter en annan agenda när det gäller företagsklimatet så kommer kommunen bara att rätta sig efter detta, kommunpolitiker kan tänka klokt även i Karlskoga.

När vi nu äntligen försöker få ett bättre arbetsgivarklimat i Karlskoga så är det naturligtvis inga giriga kapitalister som styr oss.

Giriga kapitalister? Är det tjänstemännen i arbetsgivarorganisationen som är detta?

Eller styrelsen? Eller du kanske menar företagarna här i Karlskoga också?

Daniel, vad menar du?

Att privatisera så mycket som möjligt: Jag tror inte majoriteten över huvud taget har tolkat enkätfrågorna på det sättet. Även vi kristdemokrater vill inte ha allt privatiserat, däremot är vi för att medborgare ska kunna välja olika alternativ, både kommunala som privata men det är en annan sak.

Att få en bättre ranking i denna mätning som omfattar alla Sveriges 290 kommuner är en fördel för Karlskoga. Det finns cirka 2 400 privata företag registrerade med cirka 7 000 personer i företagen. Meningen är att fler företag vill etablera sig i vår kommun.

Att få t.ex. förbättrade attityder till företagande, att få snabbare handläggning av ärenden, närmare samarbete mellan kommun och företag med mera är bara bra för Karlskoga. Detta kan skapa en tillväxt med fler företag till orten, fler arbeten och en befolkningsökning som ger skatteinkomster till kommunen. Skatteinkomster som sedan kan fördelas inom äldrevård, skola m.m.

Vi i alliansen har påtalat detta i flera år, äntligen!

Till sist. Daniel jag önskar dig en god fortsättning på sommaren.

Bengt Eklund

oppositionsråd för Kristdemokraterna Karlskoga