2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Global värmechock

INSÄNDARE: Vi behöver en omställningsplan

I Paris enades världens länder om att temperaturen helst inte ska öka med mer än 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. I februari visade amerikanska Nasa på 1,6 grader över snittet. Även om det är en tillfällig värmechock blir konsekvenserna av uppvärmningen allt tydligare. De stora glaciärerna smälter och haven försuras. Extremvädren blir vanligare. Alarmklockorna borde dundra i varje politikers huvud.

Den enda logiska slutsatsen vore ett totalförbud för all användning av fossil energi, sa en känd meteorolog i en kommentar till Nasas siffror.

Men kanske börjar det röra sig i rätt riktning nu. Två separata studier visar att de globala utsläppen slutade öka 2015. Men för att lyckas hejda uppvärmningen behöver vi i det närmaste en total utfasning av fossila bränslen till 2030. Vi alla - medborgare och företag, organisationer och myndigheter, politiker inom alla partier - skulle behöva fokusera all kraft på klimatfrågan. Vi behöver en omställningsplan för varje sektor, varje stat, varje kommun, vi behöver ett omställningsengagemang inom varje företag och varje människa.

Om trettio år är det annars stor risk att våra barn kommer att fråga oss vad vi egentligen gjorde för att stoppa klimatförändringarna: Hur kunde ni schabbla bort den enda fråga som ni absolut inte fick schabbla med?

Och vad svarar vi då?

Pontus Björkman

engagerad i Latinamerikagrupperna

 

Den enda logiska slutsatsen vore ett totalförbud för all användning av fossil energi, sa en känd meteorolog i en kommentar till Nasas siffror.

Men kanske börjar det röra sig i rätt riktning nu. Två separata studier visar att de globala utsläppen slutade öka 2015. Men för att lyckas hejda uppvärmningen behöver vi i det närmaste en total utfasning av fossila bränslen till 2030. Vi alla - medborgare och företag, organisationer och myndigheter, politiker inom alla partier - skulle behöva fokusera all kraft på klimatfrågan. Vi behöver en omställningsplan för varje sektor, varje stat, varje kommun, vi behöver ett omställningsengagemang inom varje företag och varje människa.

Om trettio år är det annars stor risk att våra barn kommer att fråga oss vad vi egentligen gjorde för att stoppa klimatförändringarna: Hur kunde ni schabbla bort den enda fråga som ni absolut inte fick schabbla med?

Och vad svarar vi då?

Pontus Björkman

engagerad i Latinamerikagrupperna