2016-05-26 06:00

2016-05-26 06:00

Manifest för landsbygd

LOandsbygdsriksdagen: Det måste bli enklare att bo, leva och jobba i hela Sverige.

Denna vecka arrangeras landsbygdsriksdagen på Gotland. Centerpartiet är självklart där. Landsbygden är Sveriges ryggrad. Utan en levande landsbygd saknar vi mat på våra bord och värme i våra hus. Därför måste det bli enklare att bo, leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Här är några av våra viktigaste förslag för att göra det möjligt. Vi kallar det vårt landsbygdspolitiska manifest.

1.Beslut och service nära medborgarna. Beslut ska tas nära dem som påverkas. Regler som i dag beslutas i Stockholm kan ofta tas lokalt. Offentlig och kommersiell service ska finnas i hela landet.

2.Förenkla för småföretagarna. Utan jobbskaparna stannar landsbygden. Det måste bli enklare och billigare att vara småföretagare. Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna kraftigt för den första anställda och för ungdomar. Vi vill satsa på besöksnäringen, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin samt undanta företagslokaler och gårdsbutiker på landsbygden från krav på bygglov.

3. Bättre bredbandstäckning. I dag är bredbandstäckningen alldeles för dålig i stora delar av Sverige. Vi lägger en extra miljard på bredband på landsbygden, vilket innebär bredbandsanslutning för minst 50 000 hushåll.

4. Närodlat strandskydd. Centerpartiet vill se ett decentraliserat och närodlat strandskydd som ger möjlighet att bygga i attraktiva områden. Kommunerna bör få större inflytande att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas.

5. Trygghet i hela landet. Man ska kunna känna sig trygg var man än bor. Polisen måste vara närvarande i alla delar av Sverige. Vi vill öka polisens anslag med 2,4 miljarder kronor, vilket ger ytterligare 2000 poliser. Vi lägger dessutom 140 miljoner på att prioritera vardagsbrottsligheten.

6. Stärk svensk livsmedelsproduktion. Landsbygdens livsmedelsproducenter lever under hård konkurrens från länder där krav på miljö och djurhållning är lägre. Inte minst svenska mjölkbönder har det mycket tufft. En ny livsmedelsstrategi måste innehålla åtgärder som minskar regelkrångel och kostnader samtidigt som den skapar förutsättningar för fortsatt omsorg om miljö och djur. Vi vill även sänka dieselskatten för gröna näringar med 200 miljoner mer än regeringen

7.Skogen ska brukas men inte förbrukas. Att bruka skog är grunden för ett hållbart Sverige. Dock ser vi hur feltolkningar av bland annat art- och habitatdirektivet förhindrar normalt skogsbruk. Detta måste lösas om skogsbruket ska utvecklas.

8. Satsa på infrastrukturen. Landsbygden är beroende av fungerande transporter. Därför lägger vi i kommande budgetar ytterligare resurser på järnvägen. Bygga och underhålla enskilda vägar måste bli billigare och enklare.

9. Stå upp för äganderätten. Äganderätten är en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Det man äger vårdar och utvecklar man. Att stå upp för människors frihet och rätt att bruka mark och driva företag är därför viktigt för landsbygdens utveckling.

Eskil Erlandsson (C)

landsbygdspolitisk talesperson

Kristina Yngwe (C)

vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Helena Vilhelmsson (C)

distriktsordförande Örebro

Denna vecka arrangeras landsbygdsriksdagen på Gotland. Centerpartiet är självklart där. Landsbygden är Sveriges ryggrad. Utan en levande landsbygd saknar vi mat på våra bord och värme i våra hus. Därför måste det bli enklare att bo, leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Här är några av våra viktigaste förslag för att göra det möjligt. Vi kallar det vårt landsbygdspolitiska manifest.

1.Beslut och service nära medborgarna. Beslut ska tas nära dem som påverkas. Regler som i dag beslutas i Stockholm kan ofta tas lokalt. Offentlig och kommersiell service ska finnas i hela landet.

2.Förenkla för småföretagarna. Utan jobbskaparna stannar landsbygden. Det måste bli enklare och billigare att vara småföretagare. Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna kraftigt för den första anställda och för ungdomar. Vi vill satsa på besöksnäringen, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin samt undanta företagslokaler och gårdsbutiker på landsbygden från krav på bygglov.

3. Bättre bredbandstäckning. I dag är bredbandstäckningen alldeles för dålig i stora delar av Sverige. Vi lägger en extra miljard på bredband på landsbygden, vilket innebär bredbandsanslutning för minst 50 000 hushåll.

4. Närodlat strandskydd. Centerpartiet vill se ett decentraliserat och närodlat strandskydd som ger möjlighet att bygga i attraktiva områden. Kommunerna bör få större inflytande att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas.

5. Trygghet i hela landet. Man ska kunna känna sig trygg var man än bor. Polisen måste vara närvarande i alla delar av Sverige. Vi vill öka polisens anslag med 2,4 miljarder kronor, vilket ger ytterligare 2000 poliser. Vi lägger dessutom 140 miljoner på att prioritera vardagsbrottsligheten.

6. Stärk svensk livsmedelsproduktion. Landsbygdens livsmedelsproducenter lever under hård konkurrens från länder där krav på miljö och djurhållning är lägre. Inte minst svenska mjölkbönder har det mycket tufft. En ny livsmedelsstrategi måste innehålla åtgärder som minskar regelkrångel och kostnader samtidigt som den skapar förutsättningar för fortsatt omsorg om miljö och djur. Vi vill även sänka dieselskatten för gröna näringar med 200 miljoner mer än regeringen

7.Skogen ska brukas men inte förbrukas. Att bruka skog är grunden för ett hållbart Sverige. Dock ser vi hur feltolkningar av bland annat art- och habitatdirektivet förhindrar normalt skogsbruk. Detta måste lösas om skogsbruket ska utvecklas.

8. Satsa på infrastrukturen. Landsbygden är beroende av fungerande transporter. Därför lägger vi i kommande budgetar ytterligare resurser på järnvägen. Bygga och underhålla enskilda vägar måste bli billigare och enklare.

9. Stå upp för äganderätten. Äganderätten är en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Det man äger vårdar och utvecklar man. Att stå upp för människors frihet och rätt att bruka mark och driva företag är därför viktigt för landsbygdens utveckling.

Eskil Erlandsson (C)

landsbygdspolitisk talesperson

Kristina Yngwe (C)

vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Helena Vilhelmsson (C)

distriktsordförande Örebro