2016-05-21 06:00

2016-05-21 06:00

Viktigt att markera

Engagemang.:

Till Alexandra Pascalidou:

Det du gör är stort, det sätt du engagerar dig i romerna och deras situation. Du visar att människor och liv är så mycket mer.

Viktigt att markera mot intolerans, trångsynthet, mobbning, destruktivitet, reptilhjärnor, känslomässig öken och fårskocksmentalitet. Hur vi är och vad vi prioriterar avslöjar oss, för eller emot en öppen och bättre värld (att samarbeta gäller även natur och djur).

Harry

Till Alexandra Pascalidou:

Det du gör är stort, det sätt du engagerar dig i romerna och deras situation. Du visar att människor och liv är så mycket mer.

Viktigt att markera mot intolerans, trångsynthet, mobbning, destruktivitet, reptilhjärnor, känslomässig öken och fårskocksmentalitet. Hur vi är och vad vi prioriterar avslöjar oss, för eller emot en öppen och bättre värld (att samarbeta gäller även natur och djur).

Harry

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.