2016-03-05 06:00

2016-03-05 06:00

Jämlikhet ska det vara

VÅRDEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Var finns jämlikheten mellan kvinnor och män i vårt samhälle?

Nu talas det om att stänga BB i Karlskoga i sommar med stor oro och ökade risker för mor och barn.

Om det var män som födde barn skulle man inte utsätta dem för de riskerna.

I två fall känner vi till om att äldre kvinnor stått i vårdkö för ryggoperationer på Ortopeden i Örebro mer än 7 månader trots att vårdgarantin säger max 3 månader från beslut till operation.

Om det vore män som utsattes för detta lidande och den risk till försämring som finns skulle alla resurser tillsättas för att klara vårdgarantin.

Vi vill ha ett jämlikt samhälle!

Björn Nordenhaag

Var finns jämlikheten mellan kvinnor och män i vårt samhälle?

Nu talas det om att stänga BB i Karlskoga i sommar med stor oro och ökade risker för mor och barn.

Om det var män som födde barn skulle man inte utsätta dem för de riskerna.

I två fall känner vi till om att äldre kvinnor stått i vårdkö för ryggoperationer på Ortopeden i Örebro mer än 7 månader trots att vårdgarantin säger max 3 månader från beslut till operation.

Om det vore män som utsattes för detta lidande och den risk till försämring som finns skulle alla resurser tillsättas för att klara vårdgarantin.

Vi vill ha ett jämlikt samhälle!

Björn Nordenhaag

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.