2016-02-23 06:00

2016-02-23 06:00

Ta ansvar för lasarettet!

LÄNET: RegionpolitikerVänsterpartiet i Degerfors

Den folkliga opinionen mot en tio veckors sommarstängning av Karlskoga BB/Avdelning Q fortsätter att växa.

Förlossningsverksamheten i Örebro och Karlskoga slogs nyligen ihop till en länsklinik. Farhågorna att detta skulle stärka Örebro på Karlskogas bekostnad besannas nu snabbt.

Samtidigt sitter de ansvariga regionpolitikerna med armarna i kors. En sommarstängning av Karlskogas förlossningsverksamhet har följdkonsekvenser för en rad andra verksamheter på lasarettet.

Resultatet av detta kan bli att Karlskoga BB inte kan öppna igen efter sommaren och att akutsjukhuset Karlskoga snart är ett minne blott.

Då detta är en viktig fråga, inte minst ur feministiskt perspektiv, uppmanar vi regionpolitikerna - speciell de från västra länsdelen - att omgående lyfta frågan till det politiska planet och ta ert ansvar. Det duger inte att ta skydd bakom tjänstemän och två sina händer.

Förlossningsverksamheten i Örebro och Karlskoga slogs nyligen ihop till en länsklinik. Farhågorna att detta skulle stärka Örebro på Karlskogas bekostnad besannas nu snabbt.

Samtidigt sitter de ansvariga regionpolitikerna med armarna i kors. En sommarstängning av Karlskogas förlossningsverksamhet har följdkonsekvenser för en rad andra verksamheter på lasarettet.

Resultatet av detta kan bli att Karlskoga BB inte kan öppna igen efter sommaren och att akutsjukhuset Karlskoga snart är ett minne blott.

Då detta är en viktig fråga, inte minst ur feministiskt perspektiv, uppmanar vi regionpolitikerna - speciell de från västra länsdelen - att omgående lyfta frågan till det politiska planet och ta ert ansvar. Det duger inte att ta skydd bakom tjänstemän och två sina händer.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.