2016-02-16 06:00

2016-02-16 06:00

Datorer till elever!

Jag tycker att elever i högstadiet ska egna datorer/I-pads. Årskurs 1-6 på Sandviksskolan har fått I-pads, men inte vi. Är det inte bättre att de mindre barnen lär sig skriva med papper och penna?

Vi vet ju redan hur man gör. Det står ju på nyheterna att det är farligt för barn att titta på en telefon eller I-pad. Sen får de I-pads i skolan i alla fall!

Alla har ju inte samma förutsättningar att söka efter fakta på egna mobiler på lektionstid, eller att skriva på dator och skriva ut hemma. Därför borde alla få egna I-pads från skolan.

Ja, det finns datorer i skolan, men de räcker bara till två klasser samtidigt, och man måste boka dem i förväg. Alla datorer funkar inte och det tar en evighet att logga in.

Behövande elev

Vi vet ju redan hur man gör. Det står ju på nyheterna att det är farligt för barn att titta på en telefon eller I-pad. Sen får de I-pads i skolan i alla fall!

Alla har ju inte samma förutsättningar att söka efter fakta på egna mobiler på lektionstid, eller att skriva på dator och skriva ut hemma. Därför borde alla få egna I-pads från skolan.

Ja, det finns datorer i skolan, men de räcker bara till två klasser samtidigt, och man måste boka dem i förväg. Alla datorer funkar inte och det tar en evighet att logga in.

Behövande elev

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.