2016-02-11 06:00

2016-02-11 06:00

Därför höjs larmkostnaden

KARLSKOGA ORDF. SOCIALNÄMNDEN

Trygghetslarm

Svar på insändare angående trygghetslarm.

Vi i socialnämnden är medvetna om att det blev en stor höjning av kostnaden för trygghetslarm.

Höjningen beror på att vi håller på att gå över till digitala larm och det är en utveckling som måste göras för att det ska bli säkrare för dem som behöver larmet. Det ska helt enkelt bli mer driftssäkert och dessutom kommer de analoga larmen att helt vara bort inom några år.

Höjningen drabbar dock inte alla lika hårt, men det är de som endast har larm som märker av höjningen mest. Det räknas ihop med övriga insatser så den som har mycket hjälp och betalar maxtaxa berör det inte alls, och den som har dålig ekonomi betalar fortfarande inte mer än betalningsutrymmet medger oavsett om man har mycket eller lite insatser.

Förstår att detta inte är till hjälp för den som drabbas men ändå en förklaring på varför.

Ingegerd Bennysson

Svar på insändare angående trygghetslarm.

Vi i socialnämnden är medvetna om att det blev en stor höjning av kostnaden för trygghetslarm.

Höjningen beror på att vi håller på att gå över till digitala larm och det är en utveckling som måste göras för att det ska bli säkrare för dem som behöver larmet. Det ska helt enkelt bli mer driftssäkert och dessutom kommer de analoga larmen att helt vara bort inom några år.

Höjningen drabbar dock inte alla lika hårt, men det är de som endast har larm som märker av höjningen mest. Det räknas ihop med övriga insatser så den som har mycket hjälp och betalar maxtaxa berör det inte alls, och den som har dålig ekonomi betalar fortfarande inte mer än betalningsutrymmet medger oavsett om man har mycket eller lite insatser.

Förstår att detta inte är till hjälp för den som drabbas men ändå en förklaring på varför.

Ingegerd Bennysson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.