2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Är inte lösningen

I ett läge när effektiviteten i det svenska försvaret behöver ökas rapporteras regeringens utredning föreslå en delvis återinförd värnplikt. Det går på tvärs med Försvarets behov, och om regeringen går vidare med förslaget visar det att rikets säkerhet inte prioriteras tillräckligt högt.

Att Försvaret har problem med personalförsörjningen är ett faktum. Åtskilliga förband är halvtomma. Det vore ohållbart under de bästa av förhållanden, och givet hur säkerhetsläget har utvecklats i vårt närområde de senaste tio åren är det oförsvarbart.

Mikael Oscarsson, KD:s försvarspolitiske talesperson, är kritisk till förslagets omfattning. I nuläget saknas det 6 000 soldater och då räcker det inte att ta ut 3 000 värnpliktiga varje år menar han. Allan Widman, Oscarssons motsvarighet i Liberalerna samt försvarsutskottets ordförande, är egentligen bara kritisk till att det har tagit så lång tid och att det inte genomförs omgående.

Varken KD eller L förefaller reflektera över huruvida detta faktiskt löser Försvarets problem. Det är visserligen inte otänkbart att det inte går att fylla upp förbanden på frivillig väg, men det är långt ifrån säkert. Inget seriöst försök har gjorts att åstadkomma detta.

Försvaret är långt ifrån en av arbetsmarknadens mer attraktiva arbetsgivare. Det som erbjuds är ett förvisso spännande men likväl potentiellt livsfarligt yrkesval vilket kompenseras med en undermålig lön och som bäst medelmåttiga villkor i övrigt. Att förbanden inte är fyllda när allt som erbjuds är en möjlighet att riskera livet för en lön som normalt utgår för att sätta ihop en Big Mac är inte förvånande.

Sverige behöver ett professionellt och fokuserat försvar. Värnplikten togs inte bort lättvindigt. Det var ett urvattnat system som bidrog till att vår försvarsförmåga var lägre än den behövde vara. Försvarsreformen var i sak något positivt, det är implementeringen av den som har brustit.

Alliansregeringen bär av naturliga skäl en stor del av skulden till detta. Försvaret underfinansierades konsekvent och det mest otacksamma en moderat kunde råka ut för under regeringsåren var att bli just försvarsminister.

Sedan Anna Kinberg Batra tog över partiledarskapet har dock Moderaterna sakta men säkert återvänt till ett för partiet mer klassiskt förhållande till Försvaret. När Hans Wallmark, Moderaternas försvarspolitiske talesperson, uttalar sig om utredningens förslag fokuserar han just på behovet av ett effektivt försvar och Försvarsmakten som arbetsgivare.

Statsminister Stefan Löfven (S) flaggade redan före riksdagsvalet 2014 att han ville återinföra allmän värnplikt. Det nya förslaget är en bra bit ifrån detta även om alla 17-åringar ska fylla i ett frågeformulär som underlag för den begränsade mönstringen.

Det är svårt att tro att det hela handlar om något annat än att försöka spara in ytterligare på försvaret. Att betala vad det kostar att egentligen fylla upp Försvaret är inte lika roligt för regeringen som att lägga pengar på exempelvis utökade bidragssystem.

Daniel Persson/SNB

Att Försvaret har problem med personalförsörjningen är ett faktum. Åtskilliga förband är halvtomma. Det vore ohållbart under de bästa av förhållanden, och givet hur säkerhetsläget har utvecklats i vårt närområde de senaste tio åren är det oförsvarbart.

Mikael Oscarsson, KD:s försvarspolitiske talesperson, är kritisk till förslagets omfattning. I nuläget saknas det 6 000 soldater och då räcker det inte att ta ut 3 000 värnpliktiga varje år menar han. Allan Widman, Oscarssons motsvarighet i Liberalerna samt försvarsutskottets ordförande, är egentligen bara kritisk till att det har tagit så lång tid och att det inte genomförs omgående.

Varken KD eller L förefaller reflektera över huruvida detta faktiskt löser Försvarets problem. Det är visserligen inte otänkbart att det inte går att fylla upp förbanden på frivillig väg, men det är långt ifrån säkert. Inget seriöst försök har gjorts att åstadkomma detta.

Försvaret är långt ifrån en av arbetsmarknadens mer attraktiva arbetsgivare. Det som erbjuds är ett förvisso spännande men likväl potentiellt livsfarligt yrkesval vilket kompenseras med en undermålig lön och som bäst medelmåttiga villkor i övrigt. Att förbanden inte är fyllda när allt som erbjuds är en möjlighet att riskera livet för en lön som normalt utgår för att sätta ihop en Big Mac är inte förvånande.

Sverige behöver ett professionellt och fokuserat försvar. Värnplikten togs inte bort lättvindigt. Det var ett urvattnat system som bidrog till att vår försvarsförmåga var lägre än den behövde vara. Försvarsreformen var i sak något positivt, det är implementeringen av den som har brustit.

Alliansregeringen bär av naturliga skäl en stor del av skulden till detta. Försvaret underfinansierades konsekvent och det mest otacksamma en moderat kunde råka ut för under regeringsåren var att bli just försvarsminister.

Sedan Anna Kinberg Batra tog över partiledarskapet har dock Moderaterna sakta men säkert återvänt till ett för partiet mer klassiskt förhållande till Försvaret. När Hans Wallmark, Moderaternas försvarspolitiske talesperson, uttalar sig om utredningens förslag fokuserar han just på behovet av ett effektivt försvar och Försvarsmakten som arbetsgivare.

Statsminister Stefan Löfven (S) flaggade redan före riksdagsvalet 2014 att han ville återinföra allmän värnplikt. Det nya förslaget är en bra bit ifrån detta även om alla 17-åringar ska fylla i ett frågeformulär som underlag för den begränsade mönstringen.

Det är svårt att tro att det hela handlar om något annat än att försöka spara in ytterligare på försvaret. Att betala vad det kostar att egentligen fylla upp Försvaret är inte lika roligt för regeringen som att lägga pengar på exempelvis utökade bidragssystem.

Daniel Persson/SNB