2016-09-02 06:00

2016-09-02 10:32

Blir det du nästa gång?

Som svensk tar man för givet att man får säga vad man tycker. Folk kan säga emot och till och med bli förbannade. Men det är klart att man får säga vad man tycker.

Men det är faktiskt inget vi ska ta för givet.

Och det är något vi kanske ska ha i minnet – framför allt när det parlamentariska läget med jämna mellanrum väcker frågan om vilka partier man kan samarbeta med alternativt ha som stödparti.

I somras lanserade sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth tanken att asylsökande inte borde få röra sig fritt. Asylsökande borde inte ha rätt att demonstrera i Sverige, menar Kent Ekeroth. Bakgrunden var att asylsökande hade demonstrerat för att visa sin oro för Sveriges nya flyktingpolitik.

Och partisekreterare Richard Jomshof stödde honom. Till Tidningarnas Telegrambyrå (TT) sa han att de borde låsas in i förvar.

”Uttalandet är fullt rimligt. Medan asylsökande väntar på beslut borde de befinna sig i förvar tills de vet om de får stanna. Det handlar om rikets säkerhet”, sa Richard Jomshof till TT.

Han verkar mena att om de asylsökande bara får ett värdigt boende så är det ingen kränkning av deras mänskliga rättigheter. Trots att det i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter inte finns något undantag för människor som saknar medborgarskap när det gäller rätt att demonstrera.

Detta visar sverigedemokraternas snedvridna bild av det vi andra kallar demokrati och yttrandefrihet.

Och det borde vara en varningssignal för alla. Vem är det som inte ska få demonstrera nästa gång?

Abortmotståndare? Svenskar med utrikes födda föräldrar? Homosexuella? Frikyrkliga? Socialdemokrater på första maj?

Och vem är det i så fall som ska bestämma det? Vem är det som ska utses till åsiktspolis? Sverigedemokraterna?

Och ska vi förlängningen kunna skriva vad vi vill i tidningar? Säga vad vi vill i radio? Var går gränsen?

Hur lång tid tar det innan du drabbas? Innan det är du som inte får framföra din åsikt?

Det mest ironiska av allt är att det är just sverigedemokrater som vill begränsa demonstrationsrätten.

Inget parti tog så mycket av vårt lands polisresurser som sverigedemokraterna under valrörelserna 2014.

Säkerhetspådraget var enormt och kostade samhället miljoner och åter miljoner.

För att de skulle få hålla torgmöten, demonstrera och framföra sina åsikter...

Catarina Forsberg

Men det är faktiskt inget vi ska ta för givet.

Och det är något vi kanske ska ha i minnet – framför allt när det parlamentariska läget med jämna mellanrum väcker frågan om vilka partier man kan samarbeta med alternativt ha som stödparti.

I somras lanserade sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth tanken att asylsökande inte borde få röra sig fritt. Asylsökande borde inte ha rätt att demonstrera i Sverige, menar Kent Ekeroth. Bakgrunden var att asylsökande hade demonstrerat för att visa sin oro för Sveriges nya flyktingpolitik.

Och partisekreterare Richard Jomshof stödde honom. Till Tidningarnas Telegrambyrå (TT) sa han att de borde låsas in i förvar.

”Uttalandet är fullt rimligt. Medan asylsökande väntar på beslut borde de befinna sig i förvar tills de vet om de får stanna. Det handlar om rikets säkerhet”, sa Richard Jomshof till TT.

Han verkar mena att om de asylsökande bara får ett värdigt boende så är det ingen kränkning av deras mänskliga rättigheter. Trots att det i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter inte finns något undantag för människor som saknar medborgarskap när det gäller rätt att demonstrera.

Detta visar sverigedemokraternas snedvridna bild av det vi andra kallar demokrati och yttrandefrihet.

Och det borde vara en varningssignal för alla. Vem är det som inte ska få demonstrera nästa gång?

Abortmotståndare? Svenskar med utrikes födda föräldrar? Homosexuella? Frikyrkliga? Socialdemokrater på första maj?

Och vem är det i så fall som ska bestämma det? Vem är det som ska utses till åsiktspolis? Sverigedemokraterna?

Och ska vi förlängningen kunna skriva vad vi vill i tidningar? Säga vad vi vill i radio? Var går gränsen?

Hur lång tid tar det innan du drabbas? Innan det är du som inte får framföra din åsikt?

Det mest ironiska av allt är att det är just sverigedemokrater som vill begränsa demonstrationsrätten.

Inget parti tog så mycket av vårt lands polisresurser som sverigedemokraterna under valrörelserna 2014.

Säkerhetspådraget var enormt och kostade samhället miljoner och åter miljoner.

För att de skulle få hålla torgmöten, demonstrera och framföra sina åsikter...

Catarina Forsberg