2016-07-22 06:00

2016-07-22 06:00

Problem med torget

LEDARE

Alfred Nobels torg. Förslag till ombyggnad av torget har diskuterats länge. Det har varit medborgardialoger där karlskogingarna fått möjlighet att säga sin mening och komma med egna förslag.

I förra veckan presenterades ett förslag som delvis bygger på dessa idéer. Reaktionerna blev både positiva och negativa, och något annat var inte att vänta. Det är naturligtvis en omöjlighet att bygga om torget så att alla blir nöjda.

Ett större problem infinner sig när i slutänden ingen känner sig nöjd. När medborgarna känner sig lurade.

Och risken för en svekdebatt är uppenbar. Som jag ser det har politikerna målat in sig i ett hörn som det finns två anledningar till att de svårligen kan ta sig ur.

Det förslag som ligger nu kostar 15 miljoner kronor att förverkliga – pengar som i dagsläget inte finns.

I våras sa socialdemokraternas Sven-Olov Axelsson att det kanske kunde gå att skaka fram fem miljoner om året i tre år. Vilket innebär att det kommer att ta kanske fem år innan det förslag som presenterats kan vara verklighet. Fem år är en väldigt lång tid i folks medvetande. Och i en värld där allt ske typ nu så upplevs det sannolikt som ännu längre, framför allt av de unga medborgarna.

Känslan av skendemokrati där man som medborgare får säga sitt men där politikerna ändå gör som de vill riskerar att etablera sig.

Den förutfattade meningen att politiker bara pratar och pratar men inte får något gjort kommer att få luft under vingarna.

Men även OM vi antar att torget blir klart, vackert och en fantastisk mötesplats för oss alla om fem år, tror jag att det bäddar för en annan svekdebatt.

Redan i förra veckan konstaterade projektledaren Martin Lindström att det var många som sagt att 15 miljoner kronor är mycket att lägga på torget och att ”man tycker att pengarna ska läggas på skola och omsorg till exempel”.

Sannolikt kommer den kritiken att växa i takt med att de kommunala pengarna ska räcka till allt fler.

Och att då svara som Martin Lindström att ”det är skillnad på drift och investering” håller inte.

Skola handlar inte bara om lärare och skolböcker utan också om skolbyggander med fullgod ventilation och ändamålsenliga lokaler där alla elever får plats.

Omsorg är även modern utrustning, bra tillagningskök och just det – ändamålsenliga lokaler där alla får plats.

Att lägga de 15 miljonerna på detta är inte drift. Det är lika mycket investering som att bygga om torget.

Catarina Forsberg

I förra veckan presenterades ett förslag som delvis bygger på dessa idéer. Reaktionerna blev både positiva och negativa, och något annat var inte att vänta. Det är naturligtvis en omöjlighet att bygga om torget så att alla blir nöjda.

Ett större problem infinner sig när i slutänden ingen känner sig nöjd. När medborgarna känner sig lurade.

Och risken för en svekdebatt är uppenbar. Som jag ser det har politikerna målat in sig i ett hörn som det finns två anledningar till att de svårligen kan ta sig ur.

Det förslag som ligger nu kostar 15 miljoner kronor att förverkliga – pengar som i dagsläget inte finns.

I våras sa socialdemokraternas Sven-Olov Axelsson att det kanske kunde gå att skaka fram fem miljoner om året i tre år. Vilket innebär att det kommer att ta kanske fem år innan det förslag som presenterats kan vara verklighet. Fem år är en väldigt lång tid i folks medvetande. Och i en värld där allt ske typ nu så upplevs det sannolikt som ännu längre, framför allt av de unga medborgarna.

Känslan av skendemokrati där man som medborgare får säga sitt men där politikerna ändå gör som de vill riskerar att etablera sig.

Den förutfattade meningen att politiker bara pratar och pratar men inte får något gjort kommer att få luft under vingarna.

Men även OM vi antar att torget blir klart, vackert och en fantastisk mötesplats för oss alla om fem år, tror jag att det bäddar för en annan svekdebatt.

Redan i förra veckan konstaterade projektledaren Martin Lindström att det var många som sagt att 15 miljoner kronor är mycket att lägga på torget och att ”man tycker att pengarna ska läggas på skola och omsorg till exempel”.

Sannolikt kommer den kritiken att växa i takt med att de kommunala pengarna ska räcka till allt fler.

Och att då svara som Martin Lindström att ”det är skillnad på drift och investering” håller inte.

Skola handlar inte bara om lärare och skolböcker utan också om skolbyggander med fullgod ventilation och ändamålsenliga lokaler där alla elever får plats.

Omsorg är även modern utrustning, bra tillagningskök och just det – ändamålsenliga lokaler där alla får plats.

Att lägga de 15 miljonerna på detta är inte drift. Det är lika mycket investering som att bygga om torget.

Catarina Forsberg