2016-06-07 16:03

2016-06-07 16:04

Kördelux ska utöka

KARLSKOGA: Ska satsa på dans och instrument

Kördelux är en kör för personer med funktionsnedsättning. Nu ska man utöka verksamheten från enbart kör till att även omfatta andra typer av kultur.

Det är nyheter på gång för de i Karlskoga som har funktionsnedsättning och är med i kommunens dagliga verksamhet. Tidigare har de kunnat sjunga i kören Kördelux. Det kommer de att kunna göra även i fortsättningen, men de ska också kunna ägna sig åt både dans och att spela instrument.

Socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, FUB och Öjebokören skickade in en gemensam ansökan till Allmänna arvsfonden med förhoppningen att kunna finansiera projektet. Och det slog väl ut.

Tikkanen fortsätter

– Vi fickt 4,5 miljoner från Allmänna arvsfonden. Det ska räcka till att driva verksamheten i tre år. Det är jättekul att de tyckte att vår idé var bra, berättar projektledare Rozita Åkerstedt.

Hon berättar att Kördelux ska fortsätta som förut.

– Vi ska ha fortsatt samarbete med Peter Tikkanen, som ska fortsätta att vara konstnärlig ledare.

Rozita Åkerstedt berättar att Peter Tikkanen har många uppdrag, bland annat som kapellmästare på Dramaten.

– Men han vill vara med oss! Det tycker jag är jätteroligt, säger hon.

120 personer

Just nu håller man på att informera de berörda om nyheten. Totalt är det runt 120 personer i Karlskoga som är beviljade daglig verksamhet inom kommunen och därmed kan delta i projektet.

– Vi har inte hunnit informera alla än, säger Rozita Åkerstedt.

Karlskogafesten

Att man satsar på just dans och instrument är ingen slump. Man har nämligen hört sig för med deltagarna för att ta reda på vad de helst vill göra. Högst på listan stod just dans och att spela instrument.

– Men i framtiden kan det bli aktuellt med bland annat teater också. Hela projektet ska bygga på deltagarnas önskemål, säger Rozita Åkerstedt.

Nyordningen gäller från i höst.

Målet med projektet är att deltagarna ska få ökad självkänsla, ökat självförtroende och ökad integrering i samhället. Som ett led i detta ska Kördelux framträda på Karlskogafesten.

– Det är den 16 juni klockan 16, upplyser Rozita Åkerstedt.

Det är nyheter på gång för de i Karlskoga som har funktionsnedsättning och är med i kommunens dagliga verksamhet. Tidigare har de kunnat sjunga i kören Kördelux. Det kommer de att kunna göra även i fortsättningen, men de ska också kunna ägna sig åt både dans och att spela instrument.

Socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, FUB och Öjebokören skickade in en gemensam ansökan till Allmänna arvsfonden med förhoppningen att kunna finansiera projektet. Och det slog väl ut.

Tikkanen fortsätter

– Vi fickt 4,5 miljoner från Allmänna arvsfonden. Det ska räcka till att driva verksamheten i tre år. Det är jättekul att de tyckte att vår idé var bra, berättar projektledare Rozita Åkerstedt.

Hon berättar att Kördelux ska fortsätta som förut.

– Vi ska ha fortsatt samarbete med Peter Tikkanen, som ska fortsätta att vara konstnärlig ledare.

Rozita Åkerstedt berättar att Peter Tikkanen har många uppdrag, bland annat som kapellmästare på Dramaten.

– Men han vill vara med oss! Det tycker jag är jätteroligt, säger hon.

120 personer

Just nu håller man på att informera de berörda om nyheten. Totalt är det runt 120 personer i Karlskoga som är beviljade daglig verksamhet inom kommunen och därmed kan delta i projektet.

– Vi har inte hunnit informera alla än, säger Rozita Åkerstedt.

Karlskogafesten

Att man satsar på just dans och instrument är ingen slump. Man har nämligen hört sig för med deltagarna för att ta reda på vad de helst vill göra. Högst på listan stod just dans och att spela instrument.

– Men i framtiden kan det bli aktuellt med bland annat teater också. Hela projektet ska bygga på deltagarnas önskemål, säger Rozita Åkerstedt.

Nyordningen gäller från i höst.

Målet med projektet är att deltagarna ska få ökad självkänsla, ökat självförtroende och ökad integrering i samhället. Som ett led i detta ska Kördelux framträda på Karlskogafesten.

– Det är den 16 juni klockan 16, upplyser Rozita Åkerstedt.