2016-03-18 13:05

2016-03-18 13:05

Kultur-miljoner

LÄNET: 93 miljoner fördelas

93 miljoner kronor ska nu fördelas på länets kulturliv.

Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län, fattade nyligen beslut om att fördela 93 miljoner kronor till Örebro läns kulturliv. Den statliga delen uppgår i år till 37 miljoner kronor. Den del som Region Örebro län står för är 56 miljoner kronor.

– I år har staten premierat de regioner och landsting som har en god uppräkning. I Region Örebro län räknar vi upp medlen med 2,3 procent. Det ger oss den högsta möjliga uppräkningen från nationellt håll, vilket innebär knappt 1,2 procent, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Nämnden för regional tillväxt, i ett pressmeddelande.

Den största delen av pengarna delas ut till länets kulturinstitutioner, det vill säga länsteatern, länsmusiken, länsmuseet och ArkivCentrum.

Förutom institutionerna får även den kulturstödjande verksamheten i länet ekonomiskt stöd, exempelvis konsulenter inom dans, film, konst och teater.

Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län, fattade nyligen beslut om att fördela 93 miljoner kronor till Örebro läns kulturliv. Den statliga delen uppgår i år till 37 miljoner kronor. Den del som Region Örebro län står för är 56 miljoner kronor.

– I år har staten premierat de regioner och landsting som har en god uppräkning. I Region Örebro län räknar vi upp medlen med 2,3 procent. Det ger oss den högsta möjliga uppräkningen från nationellt håll, vilket innebär knappt 1,2 procent, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Nämnden för regional tillväxt, i ett pressmeddelande.

Den största delen av pengarna delas ut till länets kulturinstitutioner, det vill säga länsteatern, länsmusiken, länsmuseet och ArkivCentrum.

Förutom institutionerna får även den kulturstödjande verksamheten i länet ekonomiskt stöd, exempelvis konsulenter inom dans, film, konst och teater.