2015-12-31 06:00

2015-12-31 06:00

"En del i Bofors historia"

GÖTEBORG: Signering av boken om Volvos historia

Boken, ”Volvo 1925-1956. Från sammansättningsfabrik till koncern”, som bland annat handlar om Bofors historia släpptes den 16 december på Volvomuseet i Göteborg.

Bengt Berglund, professorn på Chalmers, som skrivit boken har haft mycket hjälp av lokala eldsjälar från Karlskoga och av företaget Nobeli som har hand om Bofors historiska arkiv. Den 16 december släpptes boken på Volvo museum och från Karlskoga kom bland annat Göran Sundmar som är kunnig om Bofors historia.

– Det var ett hundratal personer som kom till boksläppet. Det roligaste var att boken innehöll flera fakta som personalen på museet inte hade en aning om.

Många Volvodelar, som tillverkades i Bofors, trodde personalen tillverkades på annat håll.

– På gamla bilder, som vi hade med och visade, fanns delarna och maskinerna och de blev väldigt förvånade. Det är ganska okänt att Bofors var Volvos största och viktigaste underleverantör i början. Det roliga med boken är att den slår hål på gamla myter om Volvo, säger Göran Sundmar.

Bengt Berglund, professorn på Chalmers, som skrivit boken har haft mycket hjälp av lokala eldsjälar från Karlskoga och av företaget Nobeli som har hand om Bofors historiska arkiv. Den 16 december släpptes boken på Volvo museum och från Karlskoga kom bland annat Göran Sundmar som är kunnig om Bofors historia.

– Det var ett hundratal personer som kom till boksläppet. Det roligaste var att boken innehöll flera fakta som personalen på museet inte hade en aning om.

Många Volvodelar, som tillverkades i Bofors, trodde personalen tillverkades på annat håll.

– På gamla bilder, som vi hade med och visade, fanns delarna och maskinerna och de blev väldigt förvånade. Det är ganska okänt att Bofors var Volvos största och viktigaste underleverantör i början. Det roliga med boken är att den slår hål på gamla myter om Volvo, säger Göran Sundmar.

  • Anders Persson