2016-08-24 06:00

2016-08-24 06:00

Hembygdsbilden 1967

HEMBYGDSBILDEN

Frälsningsarméns hus vid Kilgatan i Karlskoga. Revs, liksom övriga hus vid gatan, för att ge plats åt K-Center, 1973.

Bilden tagen 1967.

Bilden tagen 1967.