2016-08-05 06:00

2016-08-05 06:00

1910-tal

HEMBYGDSBILDEN

Ölsdalens skola i Degerfors 1910-tal. Foto: Degerfors Hembygdsförening