2016-06-29 06:00

2016-06-29 06:00

Hembygdsbilden 1814

HEMBYGDSBILDEN

Denna byggnad uppfördes 1814-1815 som Karlskogas fattigstuga.

I slutet av 1800-talet blev den Karlskogas första sjukstuga. Byggnaden har även varit skola med Karlskogas första skolkök. Foto: Karlskoga Bergslags Hembygdsförening

I slutet av 1800-talet blev den Karlskogas första sjukstuga. Byggnaden har även varit skola med Karlskogas första skolkök. Foto: Karlskoga Bergslags Hembygdsförening