2016-06-01 06:00

2016-06-01 06:00

Hembygdsbilden: 1895

HEMBYGDSBILDEN

Karlskoga (Ång)Bryggeri vid Näset 1895. Det grundades 1851 och verksamheten bedrevs fram till 1958. Foto: Karlskoga Bergslags Hembygdsförening