2016-03-04 06:00

2016-03-04 06:00

Hembygdsbilden: 1988

HEMBYGDSBILDEN

Rivning av BP's bensinstation på Nya Brogatan i Degerfors, med nya Konsumaffären intill och hyreshusen på Skolgatan 1988. Foto: Degerfors Hembygdsförening.